Koulutuspoliittisen paradoksin jäljillä - Miten varhaiskasvatus muotoutui sosiaalialan koulutuksia suosivaksi / Reflections on an education policy paradox: how did social sector occupational groups get a dominant position in early education

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/225266

Citation

Onnismaa , E-L , Kalliala , M & Tahkokallio , L 2017 , ' Koulutuspoliittisen paradoksin jäljillä - Miten varhaiskasvatus muotoutui sosiaalialan koulutuksia suosivaksi / Reflections on an education policy paradox: how did social sector occupational groups get a dominant position in early education ' , Kasvatus & Aika , Vuosikerta. 11 , Nro 3 , Sivut 4-20 . < http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=856 >

Title: Koulutuspoliittisen paradoksin jäljillä - Miten varhaiskasvatus muotoutui sosiaalialan koulutuksia suosivaksi / Reflections on an education policy paradox: how did social sector occupational groups get a dominant position in early education
Author: Onnismaa, Eeva-Leena; Kalliala, Marjatta; Tahkokallio, Leena
Contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Date: 2017-09-29
Language: fin
Number of pages: 17
Belongs to series: Kasvatus & Aika
ISSN: 1797-2299
URI: http://hdl.handle.net/10138/225266
Abstract: Artikkelissa tarkastellaan kehitystä kohti koulutuspoliittiseksi paradoksiksi nimettyä tilannetta, jossa entistä useammalla päiväkodissa työskentelevällä on sosiaali- ja terveysalan koulutus, vaikka varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää. Artikkelissa kuvataan päiväkotien henkilöstörakenteen muotoutumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä 1970-luvulta 2010-luvulle keskittyen lastentarhanopettajan tehtävissä työskenteleviin. Muutoksen vaiheita tarkastellaan säädösten, dokumenttien ja muun kirjallisen materiaalin valossa. Tarkastelun kehikkona on sosiaali- ja opetushallinnon sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen jännitteinen suhde varhaiskasvatusjärjestelmän eri vaiheissa. Henkilöstön kokoonpanoa ja koulutustarvetta koskevassa päätöksenteossa ovat korostuneet sosiaalihallinnon näkökulma ja etujärjestöjen intressit. Johtuen toimialan aikaisemmasta sijainnista sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa lastentarhanopettajien koulutustarvetta ei selvitetty samaan tapaan kuin muiden opettajaryhmien, ja koulutusmäärät yliopistoissa ovat olleet pitkään liian pienet. Samanaikainen sosiaalialan AMK-koulutusten voimakas laajeneminen vauhditti epäsuhdan syntymistä. Artikkelissa pohditaan myös valtakunnallisten kehittämishankkeiden yhteyttä päiväkotien henkilöstörakenteeseen.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
a1_2809171611.pdf 257.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record