Maisterikoulutuksella kestävyyteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/225275
Title: Maisterikoulutuksella kestävyyteen
Alternative title: Eco-Business : kestävän liiketoiminnan maisteriohjelman arviointiraportti
Author: Mikkola, Minna
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 31
ISBN: 978-952-10-4155-6
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/225275
Abstract: Yhdistyneiden kansakuntien Kestävän kehityksen koulutuksen vuosikymmen 2005–2014 (Decade of Education for Sustainable Development, DESD) taustoittaa koulutuksen kehittämistä globaalissa ja kansallisessa sekä alueellisessa kehyksessä. Koska taloudellinen kehitys on yhteiskunnissa keskeisellä sijalla, on välttämätöntä tuottaa sellaista kestävän kehityksen koulutusta, jossa taloudellinen ulottuvuus on nivelletty moni- ja poikkitieteisesti ympäristön tilan ja sosiaalisen kehityksen ulottuvuuksiin. Mikkelin yliopistokeskuksessa Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin välisissä keskusteluissa kehitettiin Eco-Business - kestävän liiketoiminnan maisteriohjelma koulutukselliseksi ratkaisuksi DESD:n tavoitteisiin vastaamiseksi. Ohjelma hyväksyttiin Helsingin kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaksi, jonka opinnot Helsingin yliopistossa toteutettiin neljän pääaineen - agroekologian, kalataloustieteen, ympäristöekonomian ja ympäristönsuojelutieteen oppiaineiden erikoistumismahdollisuutena. Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelman toteuttivat Mikkelin yliopistokeskuksessa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus yhteistyössä lukuvuosina 2005-2007. Ohjelman opintohallinnolliset ehdot - Helsingin kauppakorkeakoululla GMAT -testi ja Helsingin yliopistossa pääaineen opinto-oikeus - aiheuttivat rajoituksia ohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden määrälle. Ohjelman opinnot aloitti kymmenen Helsingin yliopiston opiskelijaa, joista arviolta viisi työssä käyvää opiskelijaa valmistunee vuoden 2008 keväällä. Ohjelman ennakoiva arviointi osoittaa ohjelman vastaavan laajaan poliittiseen kysyntään ja nousevaan kansainväliseen tarpeeseen. Alueella asuvat ja työssä käyvät opiskelijat olivat kiinnostuneita ohjelman suorittamisesta, joten sillä oli hyvä kysyntä koulutusmarkkinoilla. Ohjelman toteutumisen arviointi korostaa ohjelman noudattaneen varsin hyvin uutta tutkintorakennetta ja tutkimukseen perustuvaa opintojen mitoitusta, jolla tähdätään syväsuuntautuneeseen oppimiseen. Ohjelmassa hyödynnettiin runsaasti verkossa toteutettavaa opetusta ja oppimista. Opettajien ja opiskelijoiden haastatteluiden perusteella voidaan arvioida, että ohjelma toteutti transformatiivisen oppimisen periaatteita ja tuki työssä käyvien opiskelijoiden valmistumiseen. Koulutusorganisaatiot saivat kokemusta kestävän kehityksen koulutuksesta ja opiskelijoiden yritykset kestävän kehityksen toteuttamisesta uuden kestävyysnäkemyksen pohjalta. Pitkällä tähtäyksellä valmistuneilla on mahdollisuus vaikuttaa työurallaan kestävän kehityksen suuntaisesti ja organisaatiot voivat edelleen kehittää koulutusosaamistaan opitun pohjalta. Helsingin yliopiston arviointimatriisin mukaan koulutus oli osittain hyvän ja osittain erinomaisen laadun tasoilla sekä opetuksen että oppimisen laadun itsearvioinnin perusteella. Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelman laadukas toteuttaminen - lukuunottamatta opintohallinnollisia rajoitteita - mahdollistaa periaatteessa arvokkaan ja ainutlaatuisen koulutusinnovaation jatkokehittämisen. Tällöin olisi otettava huomioon erityisesti moni- ja poikkitieteisyyden asettamat haasteet, rekrytointipotentiaali sekä ammattikorkeakouluyhteistyö. Koulutusinnovaationa ohjelmalla olisi potentiaalia kehittyä myös kansainväliseksi koulutusohjelmaksi maailmassa, jossa kestävä kehitys tunnustetaan yhteiskuntien tulevaisuuden avaimeksi.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja31.pdf 147.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record