Maatalouden ympäristötukineuvonnan hyötyjen arviointi : TEHO Plus -hankkeen neuvonnan nettohyöty suojavyöhykesopimuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710105517
Title: Maatalouden ympäristötukineuvonnan hyötyjen arviointi : TEHO Plus -hankkeen neuvonnan nettohyöty suojavyöhykesopimuksista
Author: Karlsson, Joel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710105517
http://hdl.handle.net/10138/225298
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ympäristöekonomia
Environmental Economics
Miljöekonomi
Abstract: Tässä tutkimuksessa arvioidaan TEHO Plus -hankkeen tekemän ympäristötukineuvonnan yhteiskunnallista kustannustehokkuutta. Julkisesti rahoitetun TEHO Plus -hankeen (2011-2014) kautta viljelijälle tarjottiin maksutta neuvontaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 ympäristötukijärjestelmän hyödyntämisessä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ympäristötukijärjestelmän suojavyöhykkeiden perustamiseen ja hoitoon tarkoitettua erityistukea ja sen käyttöön ottoon tähtäävää neuvontaa. Kiinnostus neuvonnan hyödyntämiseen toimenpiteenä yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kasvanut, mutta toistaiseksi tämän toimenpiteen kustannustehokkuudesta ei ole tehty riittävästi tutkimusta. Ympäristötukineuvonnan kustannustehokkuuden arviointiin käytetään tässä tutkimuksessa kustannus-hyötyanalyysia, jonka avulla voidaan määrittää neuvonnan tuottamat yhteiskunnalliset nettohyödyt. Analyysin aineistona käytetään TEHO Plus -hankkeen tekemän kyselytutkimuksen tuloksia. Kyselytutkimus tehtiin erityistukineuvontaa suojavyöhykkeen perustamiseksi saaneille viljelijöille. Tutkimuksen hypoteesina on, että suojavyöhykkeen hyödyt ravinnepäästöjen vähenemisestä ja luonnon monimuotoisuuden kasvattamisesta toteutuvat useammin ja tehokkaammin neuvoja-avusteisesti, kuin viljelijän itsensä toteuttamana. Kustannus-hyötyanalyysi tuotti selkeän positiiviset nettohyödyt; neuvonta-avusteisten suojavyöhykkeiden tuottamat hyödyt olivat merkittävästi neuvonnan kustannuksia suuremmat. Saadut tulokset eivät olleet herkkiä tutkimuksessa käytettyjen avainparametrien muutoksille. Tutkimuksen rajauksella tuloksista voidaan tehdä johtopäätös, että TEHO Plus -hankkeen erityistukineuvonta suojavyöhykkeiden perustamiseksi on ollut yhteiskunnallisesti perusteltua. Tulosta ei voida kuitenkaan suoraan yleistää laajempaan mittakaavaan, koskemaan esimerkiksi kansallisesti toteutettavaa ympäristötukineuvontaa.
Subject: kustannus-hyötyanalyysi
maatalouden ympäristötukineuvonta
TEHO Plus -hanke
suojavyöhykesopimus
Varsinais-Suomi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record