Roolipelimetodi palvelumuotoilussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/225355
Title: Roolipelimetodi palvelumuotoilussa
Alternative title: Tapausesimerkkinä vapaa-ajan asukkaiden palvelujen kehittäminen Etelä-Savossa
Author: Hyyryläinen, Torsti; Rantanen, Manu; Partinen, Hanna; Hytinkoski, Satu
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 78
ISBN: 978-952-10-6497-5
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/225355
Abstract: Etelä-Savo on merkittävä matkailun ja vapaa-ajan asumisen alue. Tulevaisuudessa vapaa-aika tulee lisääntymään. Mökkeilykulttuurin merkitys niin aluetalouden kuin palvelujen yleisen rakennemuutoksen kannalta tulee tällä alueella korostumaan. Aluekehityksen näkökulmasta onkin hyvin perusteltua kehittää aiempaa systemaattisempia ja pitkäjänteisempiä kehittämisprosesseja vapaa-ajan palveluihin liittyen. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja kokeilla uudenlaista palvelumuotoilun menetelmää Mikkelin seudulla Etelä-Savossa. Suunnittelimme vaiheittaisen kehittämisprosessin ja kokeilimme sitä vapaa-ajan asukkaiden yksityisten palvelujen kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitimme ongelman muotoutumiseen sekä eri osapuolten, kuten palveluja tarjoavien yrittäjien ja niitä käyttävien vapaa-ajan asukkaiden sekä asiantuntijoiden tasapainoiseen vuorovaikutukseen. Esitetyssä prosessissa on viisi vaihetta, joissa jokaisessa hyödynnetään erilaisia tiedon rakentelun menetelmiä ja työtapoja. Prosessin vaiheet ovat: 1) taustatiedon kerääminen kehystarinoihin, 2) asiantuntijaraadin analyysi ja kehystarinoiden luominen, 3) roolipelin toteuttaminen palvelufoorumi-tapahtumassa, 4) prosessin yhteenveto ja tulosten esittely ja 5) tulosten arviointi toimeenpanon kannalta. Toteutus liittyi ensimmäisen vaiheensa osalta vuoden 2011 valtakunnallisiin loma-asuntomessuihin Mäntyharjulla. Roolipelimetodi muodosti prosessin keskeisen osan, muut vaiheet joko valmistelivat tai tukivat sitä. Roolipelimetodia kokeiltiin käytännössä palvelufoorumitapahtumassa Mikkelissä 23.9.2011. Testaus oli välttämätön osa menetelmän kehittämistä. Prosessin eri vaiheista saatiin hyödyllisiä kokemuksia ja tietoa ongelmista, joita uuden menetelmän kehittämisessä on otettava huomioon. Prosessi onnistuttiin viemään suunnitellusti läpi ja siitä saatiin vapaa-ajan palvelujen kehittämistä tukevia tuloksia. Tuloksena onnistuttiin kokoamaan tärkeät vapaa-ajan asukkaiden palvelujen kehittämisteemat tiiviiksi kokonaisuudeksi. Lisäksi prosessin kuluessa havaittiin, miten tärkeätä on tunnistaa erilaiset käyttäjäryhmät. Ongelmalliseksi osoittautui yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden saaminen yhteiselle foorumille pohtimaan palvelujen käyttämistä. Etelä-Savossa ja koko Itä-Suomessa on erinomaiset edellytykset aiempaa tuloksellisempaan yhteistyöhön vapaa-ajan palvelujen uudenlaisessa kehittämisessä. Alueella on vahvaa tutkimukseen perustuvaa tietopohjaa ja potentiaalista osaamista. Itä-Suomi on monipuolinen ja kiinnostava vapaa-ajan asukkaiden kuluttajakokemusten ja -näkemysten hyödyntämisen kenttä, sillä alueella vaikuttavat aktiivisesti niin suomalaiset kuin esimerkiksi venäläiset palvelujen käyttäjät.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja78.pdf 373.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record