Verkkohuutokaupat ja ostajan strategia − Huudon ajoitus ja viime hetken huudot

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272883
Title: Verkkohuutokaupat ja ostajan strategia − Huudon ajoitus ja viime hetken huudot
Author: Bollmann, Pyry
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Thesis level: master's thesis
Abstract: Verkkohuutokaupat ovat yleistyneet ja saavuttaneet vakiintuneen aseman kuluttajien välisissä transaktioissa. Suurin osa Internetissä järjestettävistä huutokaupoista järjestetään suurten palveluntarjoajien markkinapaikoilla kuten eBay:ssä ja Huuto.net:ssä, joissa sovelletaan Internetin ulkopuolella käytettyjen huutokauppamekanismien jännittäviä muunnoksia. Verkkohuutokaupat tuottavat suuren määrän laadukasta dataa todellisista huutokaupoista ja verkkohuutokaupat ovatkin herättäneet runsaasti mielenkiintoa taloustieteilijöiden keskuudessa. Verkkohuutokauppoja tutkimalla on havaittu mielenkiintoisia ostajien käyttäytymismalleja, joista tunnetuin on ostajien taipumus huutaa huutokaupassa vain hetkeä ennen huutokaupan sulkeutumista. Tieteellisissä julkaisuissa ja huutokauppaslangissa huutokaupan lopussa tehdystä huudosta käytetään termiä snipe bid. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan viime hetken huutoja ja arvioidaan viime hetken huudon strategian tehokkuutta verkkohuutokaupoissa, joissa ostajat huutavat käyttäen korotusautomaattia (proxy bidding system). Ilmiö on kiinnostava, sillä korotusautomaatti tekee teoreettisesti tarkasteltuna verkkohuutokaupasta lähes ekvivalentin toiseksi korkeimman tarjouksen huutokaupan kanssa, jolloin huudon ajoituksella ei tulisi olla merkitystä. Lisäksi viime hetken huudon ei ole havaittu tuovan kuin korkeintaan marginaalista etua strategiaa käyttävälle ostajalle. Tästä huolimatta viime hetken huudoista on runsaasti näyttöä eBay-huutokaupoissa ja tämä todetaan myös tutkielmaan kerätystä aineistosta. Teoreettisella tarkastelulla viime hetken huudoille etsitään selitystä tilanteesta, jossa ostajien arvostukset ovat riippumattomia sekä tilanteesta, jossa ostajien arvostukset riippuvat toisistaan positiivisesti. Ostajien arvostusten ollessa riippuvia, viime hetken huuto on osa pelin tasapainoa ja näin perusteltu strategia. Itsenäisten arvostusten tilanteessa kysymys on ongelmallisempi ja edellyttää epäsymmetrisen tilanteen tarkastelua, missä osa ostajista ei jätä arvostustaan vastaavaa huutoa korotusautomaattia käyttäen. Viime hetken huudon strategian havaitaan lisäksi olevan tehokas suoja petollista myyjää vastaan. Usean yhtäaikaisen huutokaupan tilanteessa viime hetken huudolle on löydettävissä epäsuora kustannus, joka syntyy viime hetken huutoa käyttävän ostajan kohdatessa mahdollisesti ankarampaa kilpailua huutokaupassa, johon hän osallistuu. Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, jossa viime hetken huutoja käsitellään formaalisti peliteorian avulla sekä empiirisen ja kokeellisen taloustieteen tuloksia hyödyntäen. Tutkielmassa löydetään kestävät perusteet sille, miksi ostajat käyttävät viime hetken huutoa, mutta toisaalta havaitaan viime hetken huudon strategian tehokkuuden olevan erittäin riippuvainen tarkasteltavasta tilanteesta.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201703272883
http://hdl.handle.net/10138/225726
Date: 2014
Discipline: Economics
Taloustiede
Ekonomi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record