Näkökulmia kahdeksannen luokan islamin opetuksen tunnuksellisuuteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/225740

Citation

Kimanen , A L 2017 , ' Näkökulmia kahdeksannen luokan islamin opetuksen tunnuksellisuuteen ' , Ainedidaktiikka , Vuosikerta. 1 , Nro 1 , Sivut 16-38 . https://doi.org/10.23988/ad.v1i1.60558

Title: Näkökulmia kahdeksannen luokan islamin opetuksen tunnuksellisuuteen
Author: Kimanen, Anu Leena
Contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Date: 2017-09-20
Language: fin
Number of pages: 23
Belongs to series: Ainedidaktiikka
ISSN: 2489-5636
URI: http://hdl.handle.net/10138/225740
Abstract: Artikkelissa arvioidaan erään kahdeksannen luokan islamin ryhmän opetuksen tunnustuksellisuutta. Tunnustuksellisuutta tarkastellaan diskursiivisesti eli tutkitaan, millaiseen asemaan suhteessa uskonnolliseen traditioon oppilas ja opetus määritellään sekä millaisia oikeuksia ja velvoitteita näille rakennetaan. Tunnustuksellisuutta tarkastellaan tavoitteiden, menetelmien ja identiteettioletusten suhteen viidellä eri alueella: kollektiivinen suunnittelu, opettajan suunnittelu, oppimateriaali, oppilaiden ennakko-oletukset sekä oppitunnin vuorovaikutus. Analyysin perusteella voi sanoa, että opetuksessa oli sekä tunnustuksellisia että tunnustuksettomia elementtejä sekä kollektiivisen suunnittelun (lainsäädäntö ja opetussuunnitelma) että opettajan suunnittelun tasolla. Oppitunnin vuorovaikutukseen vaikutti se, että oppilaat odottivat opetukselta samankaltaisia tavoitteita ja menetelmiä kuin uskonnollisen yhteisön opetukselta. Siksi opettajan hienovaraiset yritykset avata keskustelua laajemmalle eivät tuottaneet tulosta, vaan uskonnollinen puhetapa jäi hegemoniseksi tunneilla.
Subject: 516 Kasvatustieteet
614 Teologia
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
60558_661_78069_1_10_20170920.pdf 122.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record