Metsänomistajien käsitykset metsätalouden kannattavuudesta ja sen mittaamisesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/225797

Citation

Karppinen , H M T , Kraama , M , Ovaskainen , V , Hujala , T & Leppänen , J 2016 , ' Metsänomistajien käsitykset metsätalouden kannattavuudesta ja sen mittaamisesta ' , Metsätieteen aikakauskirja , Vuosikerta. 2016 , Nro 1 , Sivut 15-32 . https://doi.org/10.14214/ma.5966

Title: Metsänomistajien käsitykset metsätalouden kannattavuudesta ja sen mittaamisesta
Author: Karppinen, Heimo Markku Timo; Kraama, Mikko; Ovaskainen, Ville; Hujala, Teppo; Leppänen , Jussi
Contributor organization: Metsätieteiden osasto
Metsäekonomia, liiketoiminta ja yhteiskunta
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 18
Belongs to series: Metsätieteen aikakauskirja
ISSN: 1455-2515
DOI: https://doi.org/10.14214/ma.5966
URI: http://hdl.handle.net/10138/225797
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin yksityismetsänomistajien käsityksiä metsätalouden kannattavuudesta ja erityisesti heidän käyttämiään tapoja oman tilansa kannattavuuden arvioimiseksi. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla 19 metsänomistajaa metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen alueelta teemahaastattelumenetelmällä. Haastatellut metsänomistajat mainitsivat runsaasti erilaisia kannattavuuden mittareiksi tulkittavia arviointitapoja, joiden perusteella kannattavuuteen suhtautumisessa voitiin erottaa kuusi perustyyppiä: absoluuttiset, suhteuttajat, tulojen turvaajat, riskin tiedostajat, arvon mittaajat ja markkinattomat. Haastateltujen mielestä kannattavuuteen vaikuttivat erityisesti metsänhoitotöiden tekeminen, kustannukset sekä raakapuun hinta. Myös metsän kasvu ja rakenne, hakkuun ajoitus, metsän arvon kehitys, toiminnan systemaattisuus sekä aktiivinen puunmyynti ja omatoimisuus mainittiin usein. Yritystoiminnassa yleisesti käytettyjä liiketaloudellisia kannattavuusmittoja (esim. kassavirta, liiketulos, sijoitetun pääoman tuottoprosentti) mainittiin harvoin. Käytetyt kannattavuuden arviointitavat ja käsitykset siihen vaikuttavista tekijöistä olivat silti paljolti perusteltavissa olevia ja oikeansuuntaisia. Haastatellut metsänomistajat myös ymmärtävät kannattavuuteen vaikuttavat tekijät pitkälti samalla tavoin kuin metsäpolitiikan laatijat, vaikka kannattavuustavoitteet vaihtelevat. Kaikkiaan lähtökohta tilatason kannattavuuden parantamiselle markkinaehtoisten palvelujen, julkisrahoitteisen neuvonnan ja politiikan muun keinovalikoiman avulla on varsin hyvä.
Subject: 4112 Metsätiede
kannattavuuden arviointi, metsätalousyritys, tilakohtainen kannattavuus, teemahaastattelu, yksityismetsänomistus
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_sa
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ff161015.pdf 827.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record