Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin työkaluna

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/225965

Lähdeviite

Leikola , S , Kanninen , J-C & Puustinen , J 2016 , ' Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin työkaluna ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 18 , Sivut 1327-1329 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL182016-1327.pdf >

Julkaisun nimi: Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin työkaluna
Tekijä: Leikola, Saija; Kanninen, Jonna-Carita; Puustinen, Juha
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
Päiväys: 2016
Kieli: fin
Sivumäärä: 3
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/225965
Tiivistelmä: Iä­käs ih­minen ensim­mäistä ker­taa vastaa­no­tolla, ai­kaa varat­tuna 20 mi­nuuttia akuutin vai­van hoi­toon. Poti­laalla pal­jon muu­takin asiaa, lääk­keitä nähtä­västi viiti­sen­ toista. Pe­rehtyä ha­luaisi, mut­ta ai­ka ei rii­tä edes kaik­kien diag­noosien selvit­tä­miseen. Rat­kaisu voi ol­la moniam­ma­til­linen lääke­hoidon koko­nai­sar­viointi.
Avainsanat: 317 Farmasia
Tekijänoikeustiedot:


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
L_kehoidon_kokonaisarviointi.pdf 275.9KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot