Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin työkaluna

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/225965

Citation

Leikola , S , Kanninen , J-C & Puustinen , J 2016 , ' Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin työkaluna ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 18 , Sivut 1327-1329 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL182016-1327.pdf >

Titel: Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin työkaluna
Författare: Leikola, Saija; Kanninen, Jonna-Carita; Puustinen, Juha
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
Datum: 2016
Språk: fin
Sidantal: 3
Tillhör serie: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/225965
Abstrakt: Iä­käs ih­minen ensim­mäistä ker­taa vastaa­no­tolla, ai­kaa varat­tuna 20 mi­nuuttia akuutin vai­van hoi­toon. Poti­laalla pal­jon muu­takin asiaa, lääk­keitä nähtä­västi viiti­sen­ toista. Pe­rehtyä ha­luaisi, mut­ta ai­ka ei rii­tä edes kaik­kien diag­noosien selvit­tä­miseen. Rat­kaisu voi ol­la moniam­ma­til­linen lääke­hoidon koko­nai­sar­viointi.
Subject: 317 Farmasia
Licens:


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
L_kehoidon_kokonaisarviointi.pdf 275.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post