Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin työkaluna

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta fi
dc.contributor.author Leikola, Saija
dc.contributor.author Kanninen, Jonna-Carita
dc.contributor.author Puustinen, Juha
dc.date.accessioned 2017-10-20T21:10:20Z
dc.date.available 2021-09-30T02:46:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Leikola , S , Kanninen , J-C & Puustinen , J 2016 , ' Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin työkaluna ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 18 , Sivut 1327-1329 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL182016-1327.pdf > en
dc.identifier.issn 0039-5560
dc.identifier.other PURE: 70117053
dc.identifier.other PURE UUID: de3c7440-0252-4ad3-9f86-a16f9136ebf5
dc.identifier.other RIS: urn:09E98C254AB50C9B01BFF9B0E2495C8B
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/225965
dc.description.abstract Iä­käs ih­minen ensim­mäistä ker­taa vastaa­no­tolla, ai­kaa varat­tuna 20 mi­nuuttia akuutin vai­van hoi­toon. Poti­laalla pal­jon muu­takin asiaa, lääk­keitä nähtä­västi viiti­sen­ toista. Pe­rehtyä ha­luaisi, mut­ta ai­ka ei rii­tä edes kaik­kien diag­noosien selvit­tä­miseen. Rat­kaisu voi ol­la moniam­ma­til­linen lääke­hoidon koko­nai­sar­viointi. en
dc.format.extent 3
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Suomen lääkärilehti
dc.relation.uri http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL182016-1327.pdf
dc.rights en
dc.subject 317 Farmasia en
dc.title Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin työkaluna fi
dc.type Artikkeli
dc.description.version Peer reviewed
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
L_kehoidon_kokonaisarviointi.pdf 275.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record