Effect of folate depletion on myogenic differentiation in human and mouse myoblasts

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710185546
Title: Effect of folate depletion on myogenic differentiation in human and mouse myoblasts
Alternative title: Folaatin puutoksen vaikutus ihmisen ja hiiren lihassolujen erilaistumiseen
Author: Pihlajamäki, Lilli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710185546
http://hdl.handle.net/10138/225990
Thesis level: master's thesis
Discipline: Neurology
Neurologia
Neurologi
Abstract: Folaatin on viime aikoina osoitettu olevan tärkeä sekä linkkinä lihaksen ravintoaineenvaihdunnan ja energia-aineenvaihdunnan välillä että nukleotidivarastojen säätelyssä. Koska oletamme, että nukleotidivarastot vähenevät solujen erilaistuessa, tutkimme, kuinka folaatin saatavuus vaikuttaa mitokondriaalisen DNA:n (mtDNA) määrän kasvuun, sillä folaattia tarvitaan puriininukleotidien synteesiin. Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää, miten folaatin puutos vaikuttaa ihmisen myoblastien, lihassolujen esiasteiden, erilaistumiseen myotuubeiksi, kypsiksi lihassoluiksi, sekä mtDNA:n kopioluvun kehittymiseen. Viljelimme ihmisen ja hiiren myoblasteja ja erilaistimme niitä folaatillisessa ja folaatittomassa elatusliuoksessa. Solujen erilaistuminen varmistettiin kuvaamalla ne mikroskoopilla näytteidenkeräyspäivinä sekä tutkimalla lihaksen erilaistumisessa keskeisten transkriptiotekijöiden ilmentymistä. MtDNA:n kopiolukua ja folaattimetaboliassa keskeisten geenien ilmentymistä mitattiin käyttäen kvantitatiivista polymeraasiketjureaktiota (PCR). Johtopäätöksenä toteamme, että solujen erilaistamiseen käytetty protokolla oli toimiva ja että mtDNA:n kopiolukumäärä kehittyi samalla tavalla ihmisen ja hiiren lihassoluissa. Folaatin puutos ei aiheuttanut morfologisia eroja erilaistuvissa ihmisen lihassoluissa. Folaattiaineenvaihdunnan geenien ilmentyminen erosi selvästi ihmisen ja hiiren solujen välillä muttei folaattia saaneiden ja folaatittomissa oloissa kasvatettujen solujen välillä. Jatkossa olisi kiinnostavaa tutkia lisäksi dNTP-varastojen kehittymistä lihassolujen erilaistumisen aikana sekä folaatin varastointimekanismeja erilaistuvissa lihassoluissa, jotta folaatin merkitys erilaistuvissa lihassoluissa ja mahdollisessa sairauksien patogeneesissä tarkentuisi.Folate has been shown to be important in muscle metabolism and in controlling nucleotide pools. As nucleotide pools are expected to decrease during differentiation while mtDNA increases, we studied whether folate availability controls increasing mtDNA amount. The aim of this study was to determine, how folate deficiency affects the differentiation of human myoblasts into myotubes and mitochondrial DNA copy number development. We cultured human and mouse myotubes in differentiation media with and without folate. Proper differentiation of the cells was determined by imaging and by studying key transcription factors. MtDNA copy number and gene expression of folate metabolism genes were measured using quantitative PCR. We concluded that the differentiation protocol was successful and that mtDNA copy number developed similarly in differentiating human and mouse myotubes. Further, clear differences were observed in folate metabolism gene expression patterns between the two cell types but not between cells cultured with and without folate.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record