A Critical Evaluation of the MARS Treatment in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6015-1
Title: A Critical Evaluation of the MARS Treatment in Finland
Author: Kantola, Taru
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Transplantation and Liver Surgery Clinic, Department of Surgery; Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Helsinki University Central Hospital
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2010-02-05
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6015-1
http://hdl.handle.net/10138/22724
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The Molecular Adsorbent Recirculating System (MARS) is an extracorporeal albumin dialysis device which is used in the treatment of liver failure patients. This treatment was first utilized in Finland in 2001, and since then, over 200 patients have been treated. The aim of this thesis was to evaluate the impact of the MARS treatment on patient outcome, the clinical and biochemical variables, as well as on the psychological and economic aspects of the treatment in Finland. This thesis encompasses 195 MARS-treated patients (including patients with acute liver failure (ALF), acute-on-chronic liver failure (AOCLF) and graft failure), and a historical control group of 46 ALF patients who did not undergo MARS. All patients received a similar standard medical therapy at the same intensive care unit. The baseline data (demographics, laboratory and clinical variables) and MARS treatment-related and health-related quality-of-life data were recorded before and after treatment. The direct medical costs were determined for a period of 3.5 years.Additionally, the outcome of patients (survival, native liver recovery and need for liver transplantation) and survival predicting factors were investigated. In the outcome analysis, for the MARS-treated ALF patients, their 6-month survival (75% vs. 61%, P=0.07) and their native liver recovery rate (49% vs. 17%, P<0.001) were higher, and their need for transplantations was lower (29% vs. 57%, P= 0.001) than for the historical controls. However, the etiological distribution of the ALF patients referred to our unit has changed considerably over the past decade and the percentage of patients with a more favorable prognosis has increased. The etiology of liver failure was the most important predictor of the outcome. Other survival predicting factors in ALF included hepatic encephalopathy, the coagulation factors and the liver enzyme levels prior to MARS treatment. In terms of prognosis, the MARS treatment of the cirrhotic AOCLF patient seems meaningful only when the patient is eligible for transplantation. The MARS treatment appears to halt the progression of encephalopathy and reduce the blood concentration of neuroactive amino acids, albumin-bound and water-soluble toxins. In general, the effects of the MARS treatment seem to stabilize the patients, thus allowing additional time either for the native liver to recover, or for the patients to endure the prolonged waiting for transplantation. Furthermore, for the ALF patients, the MARS treatment appeared to be less costly and more cost-efficient than the standard medical therapy alone. In conclusion, the MARS treatment appears to have a beneficial effect on the patient outcome in ALF and in those AOCLF patients who can be bridged to transplantation.Vuonna 2001 Suomessa otettiin käyttöön MARS (Molecular Adsorbent Recirculating System ®)-albumiinidialyysilaite, jolla hoidetaan potilaita, joiden maksan toiminta on äkillisesti pettänyt. Tässä väitöskirjassa analysoitiin MARS-hoidon vaikutusmekanismeja, hoitotuloksia ja kustannustehokkuutta Suomessa. Selvitimme, parantaako MARS-hoito maksan vajaatoimintapotilaan eloonjäämisennustetta ja vähentääkö se maksansiirtojen tarvetta, kun se yhdistetään parhaaseen mahdolliseen tehohoitoon. Väitöskirjan tutkimusaineisto koostuu 195:stä potilaasta, jotka saivat MARS-hoitoja vuosina 2001-2007 maksan toiminnan pettämisen vuoksi sekä 46 potilaan historiallisesta verrokkiryhmästä. Potilaista kirjattiin perustiedot, kliininen tila, laboratoriokokeiden tulokset ja itse hoitoon liittyvät tiedot. Suorat hoitokustannukset määritettiin 3.5 vuoden ajalta ja elämänlaatutiedot kerättiin 15D-lomakkeen avulla. Potilaiden selviytymistä analysoitiin eloonjäämisen, oman maksan elpymisen ja maksansiirtojen osalta. MARS-hoitoa saaneiden akuuttia maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kuuden kuukauden eloonjääminen oli korkeampi (75 % vs. 61 %) ja maksansiirtojen määrä huomattavasti vähäi-sempi (29 % vs. 57 %) kuin historiallisilla verrokeilla. On kuitenkin huomattava, että viimeisen vuosikymmenen aikana akuuttiin maksan vajaatoimintaan johtavat syyt ovat muuttuneet siten, että potilaiden toipumisennuste on nyt parempi kuin aikaisemmin. Tässä tutkimuksessa tärkeimmät potilaan ennusteeseen vaikuttavat tekijät olivat maksan vajaatoimintaan syy ja akuutissa maksan vajaatoiminnassa potilaiden tajunnan taso ja veren hyytymistekijöiden sekä maksaentsyymien tasot ennen MARS-hoidon aloitusta. Tulostemme perusteella loppuvaiheen maksakirroosia sairastavien potilaiden MARS-hoito ei ole mielekästä erittäin huonon eloonjäämisennusteen vuoksi, mikäli potilaan ei katsota soveltuvan maksansiirtoon. MARS-hoito poistaa tehokkaasti sekä albumiiniin sitoutuneita että vesiliukoisin myrkkyjä, joita kertyy potilaan elimistöön maksan vajaatoiminnan yhteydessä. Lisäksi MARS-hoidolla on suotuisa vaikutus potilaan tajunnan tasoon. Kokonaisuutena MARS-hoito vaikuttaa suotuisasti potilaan yleisvointiin siten, että tämä kykenee odottamaan pidempään oman maksan elpymistä tai sopivan maksasiirrännäisen löytymistä. MARS-hoito vaikuttaa myös tulostemme perusteella kustannushyödyllisemmältä kuin maksan vajaatoiminnan paras mahdollinen perustehohoito. Kokonaisuutena MARS-hoito vaikuttaa tehokkaalta hoitomuodolta akuuttia maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla sekä niillä kroonista maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joiden katsotaan soveltuvan maksansiirtoon.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
acritica.pdf 1.389Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record