Variations in paediatric upper respiratory surgery rates within and between two Nordic countries

Show simple item record

dc.contributor.author Haapkylä, Johanna
dc.date.accessioned 2010-11-25T13:53:52Z
dc.date.available 2010-11-25T13:53:52Z
dc.date.issued 2009-01-30
dc.identifier.isbn 978-952-10-5245-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/22786
dc.description.abstract Lasten ylähengitystiekirurgia (kita-nielurisojen poisto ja tärykalvon putkitus) on länsimaissa erittäin yleistä. Leikkausten lukumäärät vaihtelevat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, mutta selvää syytä näille eroille ei tiedetä. Hoitosuositusten merkitys käytäntöihin on kyseenalaistettu ja voi olla, ettei hoitosuosituksia noudateta. Leikkaukset saattavat aiheuttaa lapsipotilaille psykologisen vamman, ja lisäksi niihin sisältyy komplikaatioiden, jopa kuoleman, vaara. Jotta haittoja voidaan välttää, on tärkeää tunnistaa ne lapset, jotka hyötyvät leikkauksesta. Ongelma on paitsi lääketieteellinen, myös taloudellinen: ylähengitystiekirurgiasta aiheutuu merkittäviä kuluja. Leikkausmäärien arvioiminen on tärkeää, jotta leikkauskäytäntöjä voidaan järkeistää. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin ylähengitystieleikkausten määriä Suomessa ja Norjassa sekä näiden kahden maan välillä. Aiempaa tutkimusta aiheesta ei kummassakaan maassa ole tehty. Kitarisanpoiston, välikorvan putkituksen, tärykalvopiston, nielurisanpoiston ja kita- ja nielurisanpoiston leikkausmäärät saatiin kansallisista tietokannoista. Lukuja verrattiin ko. maan lasten lukumäärään, maantieteelliseen sijoittumiseen sekä lasten ikään ja sukupuoleen. Lisäksi leikkausmääriä arvioitiin suhteessa korva-, nenä- ja kurkkulääkäreiden sekä yleislääkäreiden määrään, maantieteelliseen sijoittumiseen ja lääkäreiden ikään ja sukupuoleen. Leikkausten määrissä havaittiin suurta vaihtelua niin Suomessa kuin Norjassa. Suomessa suurimmat erot leikkausmäärissä löydettiin läntisen ja itäisen miljoonapiirin välillä. Läntisessä piirissä tehtiin lähes kaksin kertaa enemmän leikkauksia kuin itäisessä piirissä. Norjassa suurimmat erot olivat pohjoisen ja itäisen piirin välillä. Pohjoisessa piirissä tehtiin kaksinkertainen määrä leikkauksia itäiseen piirrin verrattuna. Suomessa tehtiin tutkimuksen koko aikavälillä enemmän kitarisanpoistoja kuin Norjassa, mutta ko. leikkausten määrä oli maassamme selvästi laskussa. Vuonna 2002 Suomessa tehtiin 2,5 kertaa enemmän kitarisanpoistoja kuin Norjassa. (Kita)nielurisanpoistoja tehtiin kuitenkin Suomessa vähemmän kuin Norjassa. Näiden leikkausten määrät pysyivät tutkimuksen aikavälillä Suomessa samalla tasolla, kun Norjassa leikkausmäärät hieman nousivat. Suomalaisia lapsia leikattiin keskimäärin paljon nuorempina kuin norjalaisia lapsia. Tutkimuksessa ei löydetty selitystä ylähengitystieleikkausten määrän suurelle vaihtelulle Suomessa ja Norjassa tai maiden välillä. Kuitenkin Suomessa tehtyjen kitarisanpoistojen huomattavan vähenemisen myötä maiden ylähengitystieleikkausten määrät lähenivät toisiaan. fi
dc.description.abstract Upper respiratory operations, such as adenoidectomies, (adeno)tonsillectomies and tympanostomy tubes, are very common in children. Guidelines for treating upper respiratory infections exist, but the usefulness of these guidelines has been questioned and they have been poorly followed. To prevent unnecessary procedures, recognizing the children who will benefit most from operative treatment is important. Treating upper respiratory infections surgically is also a major financial issue. Evaluation of surgery rates is necessary to rationalize the treatment. Variation in upper respiratory surgery rates in Finland or Norway has not been previously assessed. In this study, paediatric upper respiratory surgery rates were assessed in and between Finland and Norway. The rates of adenoidectomy, tympanostomy tubes, myringotomy, tonsillectomy and adenotonsillectomy were collected from national databases – STAKES, NPR, Statistics Finland, Statistics Norway and various medical associations. Surgical rates were viewed in light of child density, geographical distribution, age and gender. In addition, the surgical rates were evaluated against the number, geographical distribution, age and gender of otorhinolaryngologists and general practitioners in Finland and Norway. Differences in upper respiratory surgery rates (adenoidectomies, tympanostomy tubes and (adeno)tonsillectomies) were found in both Finland and Norway. In Finland, the largest difference was between the Western and Eastern catchment areas. In Norway, the greatest difference was between the Northern and Eastern catchment areas. Throughout the study period, adenoidectomy rates remained higher in Finland than in Norway, but a striking decreasing trend was observed in Finnish rates. (Adeno)tonsillectomy rates remained, however, higher in Norway than in Finland throughout the study period, staying constant in Finland, while in Norway a weak increasing trend was observed. Finnish children are operated on at a younger age than Norwegian children. Large national variation in upper respiratory surgery rates was present in both Finland and Norway, suggesting that some children may be undertreated and others overtreated. Variation in upper respiratory surgery rates between Finland and Norway was also observed, with a strong decreasing trend in adenoidectomy rates in Finland, seemingly resulting in converging upper respiratory surgery rates. Key words: adenoidectomy, child, guideline, operative treatment, tonsillectomy, tympanostomy tube en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof Yliopistopaino: 2009 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.subject lääketiede fi
dc.subject.mesh Adenoidectomy
dc.subject.mesh Child
dc.subject.mesh Tonsillectomy
dc.subject.mesh Middle Ear Ventilation
dc.title Variations in paediatric upper respiratory surgery rates within and between two Nordic countries en
dc.title.alternative Lasten ylähengitystieinfektioiden kirurginen hoito Suomessa ja Norjassa fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-10-5245-3
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Pitkäranta, Anne
dc.opn Schilder, Anne
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of otorhinolaryngology en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
variatio.pdf 4.587Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record