Kouvolan seudun elintarviketalouden vaikutukset alueeseen ja työllisyyteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/228128
Title: Kouvolan seudun elintarviketalouden vaikutukset alueeseen ja työllisyyteen
Alternative title: Nykytilanne ja alustavat lähtökohdat kehitysvisiolle
Author: Määttä, Susanna; Törmä, Hannu; Virtanen, Petri; Hyyryläinen, Torsti; Pylkkänen, Päivi
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 86
ISBN: 978-952-10-6509-5
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/228128
Abstract: Tutkimuksessa selvitettiin Kouvolan seutukunnan elintarviketalouden vaikutuksia aluetalouteen ja työllisyyteen. Nykytilanteen lisäksi laskettiin talouden perusuraa noudattava elintarviketalouden projisoitu kehitys vuoteen 2020 sekä myönteisen tulevaisuuden vision – Ruoka-Kouvola 2020 – mukaiset vaikutukset. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin CGE RegFin -aluemallin laskelmien mukaan Kouvolan seutukunnan elintarviketeollisuuden nykyinen vaikutus alueen BKT:hen on 3,4 prosenttiyksikköä eli noin 101,6 miljoonaa euroa. Vaikutus työllisyyteen on 1 175 henkilötyövuotta. Yksi elintarviketeollisuuden työntekijä luo toisen työpaikan muualle elintarvikeketjuun ja 1,4 työpaikkaa aluetalouden muihin toimialoihin. Elintarvikeketjun positiivinen vaikutus näkyy kaikkien toimialojen tuotannossa. Talouden perusuran mukaisen kehityksen toteutuessa Kouvolan seutukunnan BKT:n kasvu pienenee hieman vuosien 2011 ja 2020 välillä ja kaikkien toimialojen tuotanto laskee. Kouvolan seudun elintarviketalouden asiantuntijat tunnistivat visiotyöskentelyn tuloksena useiden elintarviketeollisuuden alatoimialojen myönteisiä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ruoka-Kouvola 2020 -visiossa oletettiin, että seutukunnan elintarviketeollisuudessa on otettu merkittäviä kehitysaskelia yhtä aikaa useilla eri toimialoilla. Alan suuret toimijat jatkavat paikkakunnalla vakaina, minkä lisäksi tuotantoa on syntynyt uusissa yrityksissä ja toimipaikoissa. Lisääntynyt matkailu toisi kasvumahdollisuuksia ravitsemuksen ja majoituksen toimialalle. Vision mukaan lähiruoan käyttö kotitalouksissa voi kasvaa. Visiossa elintarviketeollisuuden tuotannon kasvuarvio oli lähes 70, kotitalouksien lähiruoalla noin 30 ja ravitsemuksessa ja majoituksessa noin 60 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoteen 2011 verrattuna. Kasvuvision kolmen osa-alueen (elintarviketeollisuus, lähiruoka sekä ravitsemus ja majoitus) toteutuminen yhtä aikaa merkitsee huomattavaa lisäystä sekä seutukunnan taloudelliseen kasvuun että työllisyyteen. BKT-vaikutuksen nykytaso on 8,2 prosenttiyksikköä ja vision mukainen taso 11,4 prosenttiyksikköä, eli rahassa 249,2 ja 370,2 miljoonaa euroa. Vastaavat luvut ovat työllisyydessä mitattuna 3 691 ja 3 839 henkilötyövuotta. Seutukunnan elintarvikeketjun aluetaloudellinen vaikutus seutukuntaan ja sen työllisyyteen on jo nykyisellään korkea. Myönteinen koko elintarvikeketjua koskevan tulevaisuuden vision toteutuminen voi merkittävästi lisätä aluetalouden taloudellista kasvua ja työllisyyttä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja86.pdf 2.278Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record