Interthinking in Estonian Home Economics Education

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3738-8
Title: Interthinking in Estonian Home Economics Education
Author: Taar, Jaana
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-11-24
Language: eng
Belongs to series: Helsinki Studies in Education - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3738-8
http://hdl.handle.net/10138/228138
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Home economics education in Estonia has gone through remarkable developments within recent decades. Its content has widened and the learning approach in the curriculum has changed. Thus, meeting the requirements set by the curriculum can be challenging for the teachers. To support teachers in implementing the curriculum, there is a need to understand how students act in solving various tasks in home economics lessons. The overall aim of this study is to develop current teaching practices through students’ interaction in home economics lessons. Therefore, it was carried out simultaneously with the collaborative development of new home economics lessons. Data were gathered from four study groups (7th grades) in one Estonian comprehensive school. The recordings of the group work discussions (n=11) form the foundation for analysing students’ interthinking. Additional data (e.g. students’ feedback and teacher’s reflections) was used to complement findings. Socio-cultural discourse analysis was applied to study how students use language as a tool for solving tasks in interaction. The concepts of interthinking and gap-closing process were used to analyse what kind of talk students use in group work situation; what are the critical moments they face in that process; and what are the tools that give students cues for solving critical moments. In addition, trajectories of students’ interthinking during cognitive and practice-oriented group work tasks were explored. The deepness of students’ interthinking varies when solving group work tasks. The key factors, which influence the deepness of students’ discussions, are their learning skills. Insufficient skills hinder the quality of talk between peers and thereby also students learning in their zone of proximal development. Students face various critical moments during the group work process and the main source of help in these situations is another group member or the teacher. This confirms that language is used as a tool to mediate information and knowledge. However, home economics learning environment offers various other tools, too, which give students cues for solving tasks. Having the skills to use given tools, improves students’ learning in interaction both in cognitive and practice-oriented learning tasks in home economics lessons.Virolainen kotitalousopetus on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenten aikana opetussuunnitelman mukaisten oppisisältöjen ja oppimiskäsityksen osalta. Tämän vuoksi opettajat ovat kokeneet opetussuunnitelman vaatimusten täyttämisen haasteelliseksi. Jotta opettajia voidaan tukea opetussuunnitelman toteuttamisessa, pitää ymmärtää nykyistä paremmin, millaisia oppimisprosesseja kotitaloustuntien oppimistehtäviin liittyy. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää kotitalousopetusta tarkastelemalla erityisesti oppilaiden vuorovaikutusta. Tutkimus toteutettiin yhdessä opettajan oman oppitunteja koskevan suunnittelun kanssa. Aineisto kerättiin neljältä oppilasryhmältä yhdestä virolaisesta peruskoulusta. Oppilasryhmien keskustelujen tallenteista (n=11) analysoitiin heidän yhdessäajatteluaan (interthinking). Aineistoa täydennettiin oppilaiden antamalla palautteella ja opettajan kanssa käydyillä reflektiokeskusteluilla. Sosiokulttuurisen diskurssianalyysin avulla tarkasteltiin, miten oppilaat käyttävät kieltä välineenä vuorovaikutusta edellyttävissä oppimistehtävissä. Yhdessä ajattelu (interthinking) ja ongelmanratkaisuprosessi (gap-closing process) olivat keskeisiä käsitteitä analysoitaessa oppilaiden puheen piirteitä ryhmätöiden vuorovaikutustilanteissa ja tehtävien ratkaisun kriittisissä vaiheissa. Tämän lisäksi oppilaiden yhdessäajattelusta kognitiivisesti ja käytännöllisesti orientoituneiden oppimistehtävien ratkaisemisen aikana rakennettiin kehityskaaria (trajectories), joita analysoitiin. Opiskelijoiden yhdessäajattelun syvällisyys vaihtelee oppimistehtävien ratkaisemisen aikana. Opiskelutaidot vaikuttavat opiskelijoiden yhdessäajattelun syvällisyyteen. Riittämättömät opiskelutaidot estävät laadukkaan keskustelun opiskelutovereiden kanssa ja vaarantavat opiskelijan pääsyn omalle lähikehityksen vyöhykkeelle. Ryhmätyöprosessin kriittisten vaiheiden aikana apua saadaan usein toiselta opiskelijalta tai opettajalta. Tämä vahvistaa havaintoa kielen tärkeydestä informaation ja tiedon välittäjänä. Kotitalousopetuksen oppimisympäristö tarjoaa lisäksi erilaisia välineitä, joista opiskelija saa vihjeitä ongelmanratkaisuun. Taito käyttää kognitiivisia ja psykologisia välineitä parantaa oppimisen laatua tutkituissa oppimistehtävissä.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Interthi.pdf 1.616Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record