Kotimaan matkailijoiden suhtautuminen ympäristöystävällisiin maaseutumatkailutuotteisiin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/228143
Title: Kotimaan matkailijoiden suhtautuminen ympäristöystävällisiin maaseutumatkailutuotteisiin
Alternative title: Matkailijasegmenttien tunnistaminen klusterianalyysillä
Author: Merilahti, Kaisa
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 96
ISBN: 978-952-10-6528-6
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/228143
Abstract: Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kotimaan matkailijat suhtautuvat lisähinnan maksamiseen ympäristöystävällisistä maaseutumatkailutuotteista sekä löytää elämäntapatekijöiden perusteella erilaisia matkailijasegmenttejä ja tunnistaa niistä ne matkailijat, jotka ovat valmiita maksamaan ympäristöystävällisistä maaseutumatkailutuotteista. Aineisto koostuu kyselytutkmuksen 674 vastauksesta, jotka kerättiin kesällä 2011 Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla maaseutumatkailuyritysten sekä erilaisten tapahtumien ja matkakohteiden kävijöiltä. Kyselytutkimus oli osa näiden neljän maakunnan yhteistä Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentaminen –hanketta (KESMA I). Vastaajat segmentointiin psykografisten tekijöiden perusteella käyttämällä pääkomponentti- ja klusterianalyysia. Vastausten perusteella ympäristöystävällisyys ei ole tärkeä kriteeri kotimaan matkailijoille maaseutumatkailupalveluita valitessa, vaikka luonnonkaunis sijainti koetaan erittäin tärkeäksi. Noin viidennes vastaajista oli kuitenkin valmiita maksamaan kalliimman hinnan ympäristöystävällisemmästä maaseutumatkan majoituksesta. Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin viisi segmenttiä, joiden perusteella keskeisin tekijä, joka määrittää valmiutta maksaa ympäristöystävällisemmistä matkailutuotteista, on tottumus ostaa ekologisia ja eettisiä tuotteita muissa tuoteryhmissä kuin matkailutuotteissa. Demografisista piirteistä vaikutti ikä ja tulot, siten että nuoret ja pienituloiset olivat muita harvemmin valmiita maksamaan ympäristöystävällisemmistä matkailutuotteista. Tuloksia voidaan käyttää apuna maaseutumatkailun ekologisen kestävyyden kehittämiseen ja ympäristöystävällisten maaseutumatkailupalvelujen markkinoinnin kohdentamiseen. Tutkielma on pro gradu -työ Helsingin yliopiston Taloustieteen laitokselle ympäristöekonomian oppiaineeseen.
Subject: Maaseutumatkailu
Ympäristöystävällisyys
Segmentointi
Klusterianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja96.pdf 1.030Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record