De stora kommunsammanslagningarna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710315589
Title: De stora kommunsammanslagningarna
Author: Tamminen, Bob
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710315589
http://hdl.handle.net/10138/228187
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Political Science, Administration and Organisations
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Abstract: Finlands lokal- och regionalförvaltning är högst aktuella i och med den omdebatterade social- och hälsovårdsreformen. Kommunfusioner har hamnat i skuggan av denna diskussion men dessa sker regelbundet och utgör en betydande förändring för medborgarna. År 2009 genomfördes flest kommunsammanslagningar i Finlands historia. Dessa kommuner och kommunsammanslagningar överlag är i fokus i denna studie. Syftet med studien är att undersöka ifall kommunsammanslagningar leder till effektivare kommuner. Dessutom undersöks med hjälp av kontingensteorin ifall man kan märka effektivitetsskillnader mellan kommuner som befinner sig i olika miljöer. I studien diskuteras demokratiska aspekter till kommunsammanslagningar men betoningen är på ekonomiska parametrar. Effektivitet som mäts i denna studie är därför en typ av kostnadseffektivitet eller intern effektivitet. Studien bygger främst på statistiska data från statistikcentralen och jämför förändringar mellan år 2009 och 2014 för de kommuner som genomförde kommunsammanslagningar år 2009 med övriga kommuner. Dessutom ingår en mera detaljerad fallstudie där tre skärgårdskommuner står i fokus. De områden som undersöks i studien är kommunens verksamhetskostnader, lönekostnader och personalmängd i sin helhet och för tre olika delförvaltningar. Delförvaltningarna är den allmänna förvaltningen, utbildnings- och kulturverksamhetens förvaltning och den grundläggande utbildningen. Studien visar att kommunernas personal i förhållande till kommuninvånare och kommunernas verksamhetskostnader ökade inom den granskade tidsperioden medan lönekostnaderna hölls på samma nivå. Skillnaderna mellan kommuner som genomförde kommunsammanslagningar år 2009 och övriga kommuner är inte betydande men kostnaderna för kommunerna som genomförde kommunsammanslagningar ökade mera. Studiens resultat antyder också att miljön kommunerna befinner sig i inverkar mera på utvecklingen av kommunens effektivitet än faktorn ifall kommunen har genomfört en kommunsammanslagning eller ej. Denna studie kan inte visa några effektivitetsfördelar i sin helhet för de kommuner som genomfört kommunsammanslagningar, däremot visar studien att effektiviteten inom vissa delområden förbättrades för dessa kommuner. Man dock komma ihåg att denna studie enbart fokuserade på kommunsammanslagningar och effektiviteten ur ekonomiska synpunkter och att flera andra faktorer bör tas i beaktande då man diskuterar kommunfusioner och effekter av dem.
Subject: kommunreform
kommunsammanslagningar
kontingensteorin
kostnadseffektivitet
förvaltning
verksamhetskostnader
lönekostnader
personalmängd


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record