Kaupunkikuvan arvioiminen. Selvitys kaupunkikuvaindikaattoreista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/228208

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_502.pdf 13.37Mb PDF View/Open
Title: Kaupunkikuvan arvioiminen. Selvitys kaupunkikuvaindikaattoreista
Author: Rautiainen, Marianne
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2001
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 502
ISBN: 952-11-0938-6
ISSN: 1238-7312
URI: http://hdl.handle.net/10138/228208
Abstract: Kaupunkikuva sisältää lähinnä esteettisiä, mutta myös sosiaalisia, toiminnallisia ja ekologisia arvoja. Näitä arvoja on vaikea mitata, sillä ne ovat aina sidoksissa sekä arvioijaan että arvioitavaan. Riittävän yleispätevyyden ja säännönmukaisuuksien löytäminen kuitenkin mahdollistaa laatutekijöiden jonkinasteisen mitattavuuden. Arviointityössä on edetty intuitiivisen kokemisen kautta analyyttiseen tarkasteluun. Valokuvauksen lisäksi osallistavat arviointikierrokset ovat olleet pääasiallisina arviointi- ja kuvausmenetelminä. Pääasiassa lehti-ilmoitusten avulla maallikoista ja asiantuntijasta kootut arviointiryhmät ovat tehneet kaksi erilaista kävelykierrosta Helsingin keskustassa. Ensimmäinen kierros on järjestetty kulttuuria, hallintoa ja liike-elämää sisältävässä kävelykeskustassa, ja toinen kierros on käsittänyt lähinnä keskustaan liittyviä asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Kierroksilla on tarkasteltu kaupungin julkisia ja puolijulkisia ulkotiloja jalankulkijan näkökulmasta. Tarkasteluetäisyys on ollut näköetäisyys aina lähinäkymistä kaukonäkymiin ja yksityiskohdista kaupungin silhuettiin. Kierrosten jälkeen on pidetty keskustelutilaisuus, jossa on koottu osallistujien kommentit. Yleisökierrosten perusteella voidaan sanoa, että monista kaupunkikuvan laatutekijöistä ollaan yhtä mieltä. Osallistujien kommenteista on tehty johtopäätöksiä, joita voidaan käyttää hyvän kaupunkikuvan argumentteina. Nämä on puolestaan kiteytetty kaupunkikuvakriteereiksi, joiden pohjalta on esitetty kaupunkikuvan laatua mittaavia indikaattoreita.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record