European bat lyssavirus type 2 in Finland : Surveillance, evolutionary analysis, and prevention with vaccination

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-225-162-6
Title: European bat lyssavirus type 2 in Finland : Surveillance, evolutionary analysis, and prevention with vaccination
Author: Nokireki, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Sciences, Department of Veterinary Biosciences
Finnish Food Safety Authority Evira
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-11-24
Language: en
Belongs to series: Evira Research Reports - URN:ISSN:1797-2981
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-225-162-6
http://hdl.handle.net/10138/228256
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: European bat lyssavirus type 2 (EBLV-2) was first isolated in Finland from a Daubenton’s bat (Myotis daubentonii) in 2009. Rabies in bats was already suspected in 1985, when a Swiss biologist died in Finland of lyssavirus infection, later identified as EBLV-2 infection. However, the origin of the infection could not be confirmed at that time. In 2010–2011, during active surveillance study, samples from 774 bats were analyzed for EBLV viral RNA. In addition, sera from 423 bats were analyzed for the presence of lyssavirus antibodies. Antibodies were detected in 2010 and 2011 from two locations and from one location, respectively. All seropositive bats were Daubenton’s bats. No EBLV viral RNA was detected in any of these bats. In 2016, EBLV-2 was detected from a diseased Daubenton’s bat for the second time. These data provide proof that EBLV-2 is endemic in the Finnish Daubenton’s bat population. In phylogenetic analysis, the Finnish EBLV-2 strains formed a monophyletic group separate from other bat-type lyssaviruses with significant support. EBLV-2 shared the most recent common ancestry with Bokeloh bat lyssavirus (BBLV) and Khujand virus (KHUV). EBLV-2 showed limited diversity compared to rabies virus (RABV) and appears to be well adapted to its host bat species. The slow tempo of viral evolution was evident in the estimations of divergence times for EBLV-2: the current diversity was estimated to have built up during the last 2000 years. The Finnish EBLV-2 strains and a Swiss strain (1993) were estimated to have diverged from other EBLV-2 strains during the last 1000 years, and the Finnish strains (1985 and 2009) appear to have evolved from a common ancestor during the last 200 years. Rabies vaccine is used to protect against rabies virus before or after potential exposure. Since all the currently available vaccines are based on RABV, the vaccines are also used to protect against other lyssaviruses, and additionally against EBLV-2 infection based on cross-protection. We assessed the level of protection afforded by two commercial rabies vaccines, one for humans and one for animals, against intracerebral challenge in mice with EBLV-2 isolated from a bat in 2009. We compared this with protection using the same mouse model against challenge with RABV isolated from a Finnish raccoon dog in 1989. When challenged with RABV, all the vaccinated mice survived. When challenged with EBLV-2, 75% to 80% of the vaccinated mice survived. All vaccinated mice developed sufficient to high virus-neutralizing antibody (VNA) titers against RABV, ranging from 0.5 to 128 IU/ml. RABV-based vaccines also appear to offer good cross-protection against EBLV-2 circulating in the Finnish bat population. To investigate the factors influencing the response to rabies vaccination, we assessed the success of vaccination measured from the antibody response in dogs (n = 10 071) and cats (n = 722) sampled during 2009–2013. We examined the factors influencing the response to vaccination when animals failed to reach a rabies antibody titer of ≥0.5 IU/ml.Eurooppalainen lepakkolyssavirus-2 (EBLV-2) eristettiin ensimmäisen kerran Suomessa vesisiipasta (Myotis daubentonii) vuonna 2009. Lepakkorabiesta epäiltiin jo vuonna 1985, kun sveitsiläinen biologi kuoli Suomessa lyssavirusinfektioon, joka myöhemmin varmistui EBLV-2-infektioksi. Infektion alkuperää ei kuitenkaan pystytty tuolloin vahvistamaan. Vuosina 2010–2011 tehdyssä toisessa aktiivisessa seurantatutkimuksessa etsittiin EBLV:n virus-RNA:ta analysoimalla 774 lepakosta kerätyt näytteet. Lisäksi analysoitiin 423 lepakosta kerätyt seeruminäytteet lyssaviruksen vasta-aineiden varalta. Vasta-aineita löydettiin vuonna 2010 kahdelta ja vuonna 2011 yhdeltä paikkakunnalta. Kaikki seropositiiviset lepakot olivat vesisiippoja. Yhdestäkään näissä lepakoista ei löydetty EBLV:n virus-RNA:ta. EBLV-2 todettiin seuraavan kerran vuonna 2016 sairaasta vesisiipasta. Tämä aineisto osoittaa, että EBLV-2 on kotoperäinen Suomen vesisiippapopulaatiossa. Fylogeneettisessä analyysissä suomalaiset EBLV-2-kannat muodostivat muista lepakkotyypin lyssaviruksista selvästi erillisen monofyleettisen ryhmän. EBLV-2 jakoi tuoreimman yhteisen alkuperän Bokeloh-lepakkolyssaviruksen (BBLV) ja Khujand-viruksen (KHUV) kanssa. EBLV-2:n monimuotoisuus todettiin RABV-virukseen verrattuna rajalliseksi, ja virus näyttää olevan hyvin sopeutunut isäntälepakkolajiinsa. Suomalaisten EBLV-2-kantojen ja sveitsiläisen kannan (1993) arvioitiin eriytyneen muista EBLV-2-kannoista viimeisen 1000 vuoden aikana, ja suomalaiset kannat (1985 ja 2009) näyttävät kehittyneen yhteisestä alkuperästä viimeisen 200 vuoden aikana. Rabiesrokotetta käytetään rabiesvirukselta suojautumiseen ennen mahdollista altistumista. Koska kaikki nykyisin saatavilla olevat rokotteet pohjautuvat RABV-virukseen, rokotteita käytetään myös muilta lyssaviruksilta suojautumiseen, myös EBLV-2-infektiota vastaan, ristikkäissuojaan perustuen. Arvioimme kahden kaupallisesti saatavilla olevan rabiesrokotteen, toisen ihmisille ja toisen eläimille tarkoitetun, tehoa hiirten aivojensisäisessä altistuksessa suomalaisesta lepakosta vuonna 2009 eristetyllä eurooppalaisella lepakkolyssavirus-2:lla (EBLV-2). Vertasimme samaa hiirimallia käyttäen tätä tehoon suomalaisesta supikoirasta vuonna 1989 eristettyä perinteistä rabiesvirusta (RABV) vastaan. RABV-virukselle altistettaessa kaikki rokotetut hiiret selvisivät hengissä. EBLV-2-virukselle altistettaessa 75–80 % rokotetuista hiiristä selvisi hengissä. RABV-pohjaiset rokotteet näyttävät myös tarjoavan hyvän ristikkäissuojan suomalaisessa lepakkopopulaatiossa kiertävää EBLV-2-virusta vastaan. Rabiesrokotevasteeseen vaikuttavien tekijöiden analysoimiseksi arvioimme rokotuksen tehoa mittaamalla vasta-ainevasteen koirilla (n = 10 071) ja kissoilla (n = 722), joista otettiin näytteet vuosina 2009–2013. Tutkimme rokotevasteeseen vaikuttavia tekijöitä tapauksissa, joissa eläimet eivät saavuttaneet rabiesvasta-ainetitteriä ≥ 0,5 IU/ml. Rokotteen vasta-ainetitteri oli 10,7 %:ssa koiranäytteistä (95 %:n luottamusväli CI 10,1–11,3) ja 3,5 %:ssa kissanäytteistä (95 %:n CI 2,3–5,0) < 0,5 IU/ml.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
EUROPEAN.pdf 1.968Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record