Neuropsychiatric symptoms in dementia and delirium

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3848-4 http://hdl.handle.net/10138/228327
Title: Neuropsychiatric symptoms in dementia and delirium
Alternative title: Neuropsykiatriset oireet muistisairaudessa ja akuutissa sekavuustilassa
Author: Hölttä, Eeva
Other contributor: Leppävuori, Antero
Pitkälä, Kaisu
Laakkonen, Marja-Liisa
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Clinicum, Helsingin yliopisto, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Clinicum
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Clinicum
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-11-24
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3848-4
http://hdl.handle.net/10138/228327
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Dementia with neuropsychiatric symptoms (NPSs) and delirium are the two most important and challenging neurocognitive disorders among frail, older, multimorbid patients. Both disorders manifest with cognitive decline and multiple NPSs. Dementia patients are prone to delirium, and a large proportion of patients with delirium develops dementia in a few years. However, little is known about how these syndromes – dementia with NPSs and delirium – co-occur and overlap in their symptoms, and patients with and without dementia differ in delirium with respect to precipitating factors and symptom profile. The aim of the present study was to investigate NPSs in dementia and delirium, their overlap, co-occurrence, and prognostic value in these syndromes. The stress-related triggers of delirium were compared among patients with and without dementia. The study sample consisted of all available consecutive patients in acute geriatric wards and residents in nursing homes (N=425). Delirium triggers were assessed of all 106 patients suffering from delirium and participants of an intervention arm of the Delirium Intervention Study (N=87). Of patients with dementia (N=255), 66 suffered from delirium and 127 from multiple NPSs without delirium. There were 56 delirious patients with multiple NPSs. Thus, dementia patients with multiple NPSs and those with concurrent delirium were highly overlapping. Delirium superimposed on dementia co-occurred with psychotic symptoms in half of the cases. Psychotic symptoms in dementia patients occurred among those both with and without delirium, delusional symptoms being the most common. Misidentifications occurred among patients with dementia also without other psychotic symptoms. Patients with delirium showed poor outcome relative to those with multiple NPSs without delirium or those with neither multiple NPSs nor delirium. Of the whole sample of 425 patients, 23% suffered from apathy. Apathy was associated with male gender, severe dementia, delirium, and disability. Apathy was an independent predictor of mortality. Of the 193 patients suffering from delirium, most had multiple triggers behind the delirium. However, patients with dementia needed less triggers to develop delirium. Infections, metabolic conditions, trauma, and surgery were more common among patients without dementia than among those with dementia, whereas patients with dementia suffered more often from substance abuse (medication or alcohol). The groups with and without dementia did not differ with respect to mortality. Hypoactive delirium was the most common motor type of delirium in patients with and without dementia. When managing complex NPSs among patients with dementia, it is important to exclude possible delirium underlying the symptoms because delirium, by definition, has a causative agent, which may be amenable to intervention. The guidelines for interventions for NPSs and delirium differ, and management may have an impact on patient’s prognosis. Psychotic symptoms are common in both hyperactive delirium and dementia, and thus, cannot be used to distinguish between these syndromes. Apathy is common among older inpatients and predicts poor prognosis. Because apathy may mask hypoactive delirium, silent delirium warrants special attention in clinical work. In old age, multiple stress triggers are associated with delirium and the NPSs in dementia. Predisposing and precipitating factors underlying these neurocognitive disorders should be evaluated thoroughly.Muistisairaus neuropsykiatrisin oirein ja iäkkään akuutti sekavuusoireyhtymä (delirium) ovat tärkeimmät ja haasteellisimmat neurokognitiiviset sairaustilat haurailla, monisairailla ikäihmisillä. Muistisairaat potilaat ovat alttiita akuutille deliriumtilalle ja suuri osa deliriumtilaan sairastuneista sairastuu dementiatasoiseen muistisairauteen muutamien vuosien kuluessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää neuropsykiatrisia oireita sekä akuuttiin deliriumtilaan sairastuneilla että muistisairailla. Neuropsykiatrisista oireista tutkittiin erityisesti psykoosioireita ja apatiaa. Stressiin liittyviä, deliriumia laukaisevia tekijöitä vertailtiin sekä muistisairailla että ei-muistisairailla Tutkimusaineisto koostui 425 asuinpaikastaan geriatriseen akuuttiyksikköön siirtyneestä ikäihmisestä ja tuetun asumisen yksikön asukkaista. Dementiatasoinen muistisairaus todettiin 60%:lla tutkituista ja näistä noin puolella oli useampia neuropsykiatrisia oireita. Akuuttia deliriumtilaa sairasti 25% ja näistä yli puolella oli useita neuropsykiatrisia oireita. Näiltä deliriumpotilailta (N=106) ja delirium-interventiotutkimuksen potilailta (N=87) tutkittiin kaikilta (N=193) deliriumintilan laukaisseet tekijät. Psykoosioireita esiintyi sekä deliriumtilassa että pelkästään muistisairailla. Harhaluulot olivat muistisairaiden yleisimpiä psykoosioireita. Väärintulkintaoireita esiintyi muistisairailla myös ilman varsinaisia psykoosioireita. Apatia on yleinen muistisairauksissa kun taas akuutissa deliriumtilassa apatiaa muistuttava hypomotorinen alatyyppi on yleisin. Kaikista 425 potilaasta, 23% kärsi apatiasta. Apatia oli yhteydessä miessukupuoleen, vaikeaan muistisairauteen, akuuttiin deliriumtilaan ja toiminnanvajeisiin. Apatia oli itsenäinen kuolemanvaaraa ennustava tekijä. Akuutissa deliriumtilassa ennuste oli huono. Deliriumpotilaista useimmilla oli taustalla monta laukaisevaa tekijää. Muistisairaat ajautuivat herkemmin deliriumtilaan kuin ei-muistisairaat. Tulehdukset, aineenvaihdunnalliset häiriöt, traumat ja postoperatiivinen tila olivat yleisempiä ei-muistisairailla, kun taas muistisairailla päihteiden (alkoholin ja/tai rauhoittavien lääkkeiden) käyttö nousi useammin esiin laukaisevana tekijänä. Akuutti deliriumtila on tärkeä tunnistaa muistisairaiden neuropsykiatristen oireiden taustalla, koska deliriumtilan hoidolla voi olla merkittävä vaikutus ennusteeseen. Hypomotorinen eli hiljainen deliriumtila vaatii erityishuomiota, koska se voi kätkeytyä apatiaoireen taakse ja voi jäädä huomiotta. Akuutin deliriumtilan ja muistisairauteen liittyvien neuropsykiatristen oireiden taustalla on yleensä useita laukaisevia tekijöitä. Muistisairaalla jo yksikin laukaiseva tekijä voi olla merkityksellinen. Altistavat ja laukaisevat tekijät akuutin deliriumtilan ja muistisairauden neuropsykiatristen oireiden taustalla on tärkeää selvittää huolellisesti.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Neuropsy.pdf 1.578Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record