”Kuinka monta prosenttia?” : Matematiikan sanalliset tehtävät ja niiden kysymykset

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711025610
Julkaisun nimi: ”Kuinka monta prosenttia?” : Matematiikan sanalliset tehtävät ja niiden kysymykset
Tekijä: Turpeinen, Hennaleena
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711025610
http://hdl.handle.net/10138/228346
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket
Tiivistelmä: Tutkimuksessani tarkastelen matematiikan sanallisia tehtäviä ja erityisesti matematiikan sanallisten tehtävien kysymyksiä. Tutkimukseni tavoite on selvittää, millaisia kysymyksiä matematiikan sanallisissa tehtävissä on, millainen hakualue kysymyksillä on, millainen sanajärjestys kysymyksissä on sekä miten sanajärjestys vaikuttaa kysymysten informaatiorakenteeseen. Teoriataustana tutkimuksessani käytän systeemis-funktionaalista kieliteoriaa genreajattelun osalta, kognitiivista kielioppia skemaattisuuden osalta sekä tekstilingvistiikkaan pohjautuvaa temaattista analyysiä sanajärjestyksen ja informaatiorakenteen osalta. Kielen kuvauksessa hyödynnän suomen kielen kieliopin funktionaalista kuvausta. Lisäksi taustoitan tutkimustani esittelemällä oppikirjojen kieltä, matematiikkaa koulukontekstissa sekä matematiikan sanallisia tehtäviä yleisellä tasolla. Tutkimukseni aineistona toimii matematiikan oppikirjojen prosenttilaskentaan liittyvät sanalliset tehtävät, joissa on jokin matematiikan ulkopuolinen konteksti. Prosenttilaskentaan liittyviä tehtäviä olen kerännyt yläkoulun kahdeksannen luokan ja pitkän matematiikan oppikirjoista. Yhteensä aineistoni koostuu 240 kysymyksellisestä tehtävästä. Koska matematiikan sanallisissa tehtävissä saattaa olla useampi kysymys, kysymysten yhteismäärä aineistossani on 340. Tutkimuksessani osoitan, että matematiikan sanallisten tehtävien kysymykset on mahdollista jakaa neljään kategoriaan, kokonaisuuden osa, määrä/suuruus, muutos ja vertailu, matemaattisen ongelman perusteella. Kategorioiden pohjalta on lisäksi mahdollista hahmotella 10 skeemaa eli yleistettyä mallia, joiden avulla kuvaan, millaisia kysymykset lauserakenteeltaan ja informaatiorakenteeltaan ovat. Kysymysten mahdolliset vastaukset osoittautuvat suurelta osin numeerisiksi, vaikkakin myös toisenlaisia vastauksia on kysymysten pohjalta mahdollista antaa. Informaatiorakenteen osalta matematiikan sanalliset tehtävät osoittautuvat melko monimutkaisiksi, sillä vaihtelua sanajärjestyksen osalta on paljon ja kysymysten ja muun tehtävän väliset viittaukset ovat monipolvisia.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Turpeinen_Hennaleena_Pro gradu_2017.pdf 974.8KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot