CDNF:n vaikutukset amyotrofisen lateraaliskleroosin TDP-43-rottamallissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151379
Title: CDNF:n vaikutukset amyotrofisen lateraaliskleroosin TDP-43-rottamallissa
Author: Tallberg, Thomas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151379
http://hdl.handle.net/10138/228360
Thesis level: master's thesis
Discipline: Farmakologi
Pharmacology
Farmakologia
Abstract: Transactive DNA Response Element Binding Protein 43 (TDP-43) is a RNA binding protein participating in gene expression on a transcriptional level. It is localized in the cell nucleus. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease affecting upper and lower motor neurons. In most ALS patients TDP-43 becomes localized into the cytoplasm of neurons and glia cells. The TDP-43 rat ALS model provide insight in ALS disease progression and molecular mechanisms. This animal model has been characterized previously in the literature. Cerebral Dopamine Growth Factor (CDNF) is a neuroprotective and restorative protein in rat animal model of Parkinson's disease. CDNF may have an impact on disease progression in ALS. One of the goals in this work was to recharacterize the TDP-43 rat ALS model and to try repeat published data. The other aim of this work was to treat TDP-43 rats with intraventricular chronic infusion of CDNF, and to compare symptom progression with TDP-43 rats treated with phosphate buffered saline. Behavioral assays were done trice a week and when rats reached endpoint, spinal cords were removed. Motor neuron counting and detection of stress granule formation were investigated in spinal cords with immunohistochemistry. Also, the volume of CDNF diffusion in rat brain after chronic intraventricular CDNF infusion was investigated with immunohistochemistry. In the characterization part, symptom progression was repeated in a similar manner as it has been reported previously. CDNF treatment could not stop the symptom progression nor slow down the progression of symptoms in TDP-43 rats. Motor neuron counting revealed a heavy loss of motor neurons in the lumbal part of the spinal cord in both treatment groups. Diffusion of CDNF was very poor in the rat brain. Higher doses of CDNF and proper administration depth in the brain or route of administration should be reconsidered in the future.Transaktiivisen vasteen DNA:ta sitova proteiini 43 (TDP-43) on RNA:ta sitova proteiini, joka osallistuu transkriptionaalisella tasolla geenien ilmentymiseen. TDP-43 lokalisoituu solujen tumaan. Hermorappeumasairauksiin kuuluva amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) johtaa ylempien ja alempien liikehermosolujen tuhoon. Suurimalla osalla ALS-potilaista esiintyy TDP- 43:n lokalisoitumista hermosolujen ja glia-solujen solulimaan. TDP-43-rotan ALS-eläinmallin avulla voidaan tutkia ALS:n kaltaista sairautta ja molekulaarisia mekanismeja. Tämä eläinmalli on aikaisemmin karakterisoitu kirjallisuudessa. Serebraalinen dopamiinisolujen hermokasvutekijä (CDNF) on neuroprotektiivinen ja neurorestoratiivinen hermokasvutekijä rotan Parkinsonin taudin eläinmallissa. CDNF:llä voi mahdollisesti vaikuttaa ALS-sairauden kulkuun. Yhtenä tavoitteena tässä lopputyössä on uudelleen karakterisoida TDP-43-rotan ALS-eläinmalli ja toistaa aikaisemmin julkaistut tulokset. Toinen tavoite on hoitaa TDP-43-rottia infusoimalla CDNF:ää kroonisesti aivokammioon, ja verrata oireiden esiintymistä TDP-43-rottiin jotka saavat fosfaatilla puskuroitua saliinia. Käyttäytymiskokeita tehdään kolme kertaa viikossa ja kun rotat saavuttavat päätepisteen, selkäytimet poistetaan. Liikehermosolujen laskentaa ja stressijyvien esiintymistä selkäydinleikkeissä tutkitaan immunohistokemian avulla. Kroonisesti aivokammioon annosteltavan CDNF:n diffuusiota aivoissa tutkitaan myös rotilla immunohistokemian avulla. TDP-43-rottien karakterisointiosuudessa pystyttiin toistamaan osittain aikaisemmin julkaistut tulokset. TDP-43-rottien oireiden esiintymistä ei voitu estää tai hidastaa CDNF:llä. Liikehermosolujen määrä TDP-43-rottien selkäytimessä oli radikaalisti vähentynyt molemmissa koeryhmissä. Stressijyviä ei havaittu TDP-43-rottien selkäytimessä. CDNF:n diffundoituminen oli hyvin rajallista rottien aivoissa. Suurempien annosten antaminen ja mahdollisesti muuttamalla kanyylin syvyyttä tai annostelureittiä voisi harkita tulevissa kokeissa.
Subject: ALS
TDP-43
CDNF
TDP-43-patologia
TDP-43-eläinmallit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu Thomas Tallberg_2017.pdf 1.549Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record