Metadiscourse in Online Opinion Texts : Exploring variation within a genre

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711065614
Julkaisun nimi: Metadiscourse in Online Opinion Texts : Exploring variation within a genre
Tekijä: Biri, Ylva
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2017
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711065614
http://hdl.handle.net/10138/228406
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Tiivistelmä: The purpose of this study is to analyse the use of metadiscourse in English speaking opinion writing on blogs, news sites and the websites of newspapers. Metadiscourse is a theoretical framework for describing linguistic constructions used to structure or comment on the discourse of a text. How metadiscourse is used depends on the genre and the audience of the text. Previous research, much of which has been qualitative, has shown that metadiscourse is used in opinion writing partly to make the author’s viewpoint more organised and understandable, partly to appeal to the audience in a more direct manner. The aim of this study is to describe how different types of metadiscourse correlate with each other, that is, which types of metadiscourse often occur in the same text. The method used is Multi-Dimensional Analysis, a corpus-driven quantitative method based on Factor Analysis. The data used is a collection of blogposts and opinion articles; the corpus of 285,000 words has been annotated with 13 metadiscourse marker categories. The Multi-dimensional analysis yields four statistically significant factors that describe the rhetorical strategies used to acknowledge the elements in the text and the presence of the author and the reader. The four factors are named according to their functions as (1) Writer-oriented text, (2) Solidarity, (3) Reader-oriented text, and (4) Intertextuality. The analysis compares blogs, news sites and the websites of newspapers from the perspective of genre analysis. The results show a range of variation between writers of the same genre, but in general opinion writing from the websites of newspapers is low on metadiscourse and it is used mainly to refer to cited sources. Meanwhile, news sites tend to refer to the reader through the pronoun “you” or the pronoun “we”, which in context can be understood to include the reader. Bloggers refer more often to themselves than to their readers and rarely use the inclusive “we”. The genres blogs and news sites also contain the least explicit references to sources. This study is an example of how metadiscourse can be analysed using a Multi-dimensional method. Even a study based on a smaller dataset can yield information that can be used to develop the theoretical framework of metadiscourse.Syftet för denna avhandling är att analysera användning av metadiskurs i engelskspråkiga blogginlägg och debattartiklar från tidningars nyhetssajter och webbsajter. Metadiskurs är ett teoretiskt ramverk som omfattar språkliga konstruktioner som strukturerar eller kommenterar diskursen i en text. Hur metadiskurs används beror på textens genre och målgrupp. Tidigare forskning, som för det mesta är kvalitativ, har visat att metadiskurs används i argumenterande text, dels för att göra skribentens synpunkt logisk och lättförståelig, dels för att vädja till läsaren på ett mera direkt sätt. I denna avhandling studeras hur olika sorters typer av metadiskurs korrelerar med varandra i argumenterande text, d.v.s. vilka konstruktioner förekommer tillsammans inom samma text. Som metod används multidimensionell analys, en korpus-driven kvantitativ metod som bygger på faktoranalys. Som korpus används en samling av engelskspråkiga blogginlägg och debattartiklar på sammanlagt dryga 285 000 ord som annoterats med 13 metadiskurskategorier. Resultaten utgörs av fyra statistiskt signifikanta faktorer som kan användas för att beskriva vilka strategier som används i texterna för att kommentera texten, skribentens eller läsarnas närvaro. De fyra faktorerna är nämnda enligt sin funktion: (1) Skribent-orienterad text, (2) Solidaritet, (3) Läsar-orienterad text, och (4) Intertextualitet. Analysen jämför genrerna blogg, nyhetssajt och tidningars webbsajt ur en genreanalytisk synvinkel. Data tyder på variation mellan skribenter inom samma genre, men artiklar på webbsajter för tidningar som också har en pappersversion innehåller i allmänhet endast litet metadiskurs, främst för att syfta till citerade källor. Däremot brukar nyhetssajter utan pappersversion göra referens till läsaren antingen genom pronomenet "you" eller genom pronomenet "we" som i kontext kan förstås innefatta också läsaren. Bloggare syftar oftare till sig själva än till sina läsare och använder sällan det inklusiva pronomenet "we". Genrerna bloggar och nyhetssajter innehåller också minst explicita källhänvisningar. Denna studie ett exempel på hur metadiskurs kan forskas inom en multidimensionell analys. Även en analys på mindre data tillbringar information som kan användas för att utveckla det teoretiska metadiskurs ramverket.
Avainsanat: metadiskurssi
metadiskurs
Asiasanat (yso): blogit
korpustutkimus
genretutkimus
kolumnit
genreanalys
korpusundersökning
bloggar
kolumner


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Biri _ Ylva _ Pro gradu _ 2017.pdf 1.239MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot