Ilmanlaadun mittausohje 2017

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/228440
Title: Ilmanlaadun mittausohje 2017
Author: Komppula, Birgitta; Waldén, Jari; Lusa, Kaisa; Kyllönen, Katriina; Saari, Helena; Vestenius, Mika; Salmi, Jatta; Latikka, Jenni
Publisher: Finnish Meteorological Institute
Date: 2017-11
Language: fin
Belongs to series: Raportteja - Rapporter - Reports ; 2017:6
ISBN: 978-952-336-033-4
ISSN: 0782-6079
URI: http://hdl.handle.net/10138/228440
Abstract: Suomen ilmanlaadun seurantaa säätelevät suurelta osin EU:n ilmanlaatua koskevat direktiivit. Ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia säädellään sitovien raja-arvojen ja tavoitearvojen avulla. Myös kansalliset ohjearvot ovat edelleen voimassa ja niitä käytetään suunnittelun tukena, mutta niiden merkitys on vähenemässä. Raja-arvoja valvoviksi asemiksi kutsutaan niitä ilmanlaadun mittausasemia, jotka täyttävät ilmanlaatudirektiivien kriteerit ja joiden pitoisuustiedot toimitetaan EU:lle. Raja-arvopitoisuuksia valvovien mittausasemien lisäksi ilmanlaatua seurataan mittausverkoissa laajalti erilaisista paikallisista tarpeista, mikä on ollut aikanaan lähtökohta useimpien ilmanlaatumittausten aloittamiselle. Ilmanlaatua seurataan ensisijaisesti hyvän ilmanlaadun turvaamiseksi paikallisille asukkaille ja ympäristölle. Ilmanlaatua mitataan lisäksi muun muassa yksittäisten päästölähteiden vaikutusten arvioimiseksi, asukkaiden valitusten vuoksi, ympäristölupaehtojen täyttämiseksi sekä jatkuvan ilmanlaadun seurannan tarvetta arvioitaessa. Tämä ohje koskee ilmanlaadun mittaamista osana ilmanlaadun seurantaa. Ohjeessa käsitellään ilmanlaatulainsäädäntöä, mittaustarpeen arviointia, mittausten suunnittelua, tekemistä ja laadunvarmennustoimenpiteitä, laatujärjestelmän sisältöä, raportointia sekä tiedottamista. Ohjeen tarkoituksena on kehittää mittausten laatua, luotettavuutta, edustavuutta ja vertailtavuutta sekä luoda edellytyksiä ilmanlaadun mittaustulosten monipuoliselle hyödyntämiselle. Ilmatieteen laitos päivitti ilmanlaadun mittausohjetta edellisen kerran vuonna 2004 ja nyt mittausohjetta on edelleen laajennettu ja päivitetty ajan tasalle.
Subject: ilmanlaatu
ilmanlaadun seuranta
ilmanlaadun mittaaminen
laadunvarmistus
ilmanlaadun mittalaitteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ilmanlaadun mittausohje_2017.pdf 1.672Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record