Passiivisen avunannon rangaistavuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095655
Title: Passiivisen avunannon rangaistavuus
Author: Hagström, Jonna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095655
http://hdl.handle.net/10138/228461
Thesis level: master's thesis
Discipline: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt
Abstract: Tämä tutkielma käsittelee passiivista avunantoa ja sen rangaistavuutta. Aihe on herättänyt keskustelua ennakkoratkaisun KKO 2014:22 jälkeen, eikä avunantoa laiminlyönnillä ole suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ennen tätä käsitelty laajemmin. Korkeimman oikeuden ratkaisua on kommentoitu ja kritisoitu, ja kysymys passiivisesta avunannosta on saanut muutamia eri tulkintavaihtoehtoja. Rikoslain uudistuksen myötä avunannon toteuttamistavat määriteltiin väljemmin. Hallituksen esityksestä (HE 44/2002) käy ilmi, että tarkoituksena oli mahdollistaa RL 5:6:n mukainen avunannon toteuttaminen myös laiminlyönnillä. Korkeimman oikeuden ratkaisujen valossa avunannon toteuttamiseen laiminlyönnillä on kuitenkin suhtauduttu pidättyväisesti, ja avunannon toteuttamisen edellytykseksi laiminlyönnillä on liitetty RL 3:3.2 §:n sääntelemä oikeudellisen velvollisuuden vaatimus. Laiminlyönnin ollakseen rangaistavaa, edellytetään, että henkilöllä on ollut oikeudellinen laista johdettavissa oleva toimintavelvollisuus. Hallituksen esityksessä on esitetty, että mikäli henkilöllä on ollut oikeudellinen velvollisuus toimia, häntä rangaistaan tekijänvastuun nojalla. Tutkielmassa käsitellään tätä oikeudellisen velvollisuuden aiheuttamaa ristiriitaa sekä ehdotetaan, että avunanto laiminlyönnillä muodostaisi oman konstruktionsa, joka voitaisiin pitää erillään RL 3:3:n laiminlyöntirikosten konstruktiosta. Tutkielmassa pidetään yhä jotakin toimintavelvollisuutta ehdottomana edellytyksenä laiminlyönnin rangaistavuudelle, mutta tämä toimintavelvollisuus ehdotetaan vapautettavaksi muodolliseen asemaan liittyvästä oikeudellisesta velvollisuudesta. Sen sijaan tapauskohtainen harkinta siitä, milloin henkilöltä, kaikki olosuhteet ja seikat huomioon ottaen, olisi voitu edellyttää toimintaa rikoksen estämiseksi tai sen vaikeuttamiseksi. Jotta avunanto olisi toteutettavissa myös laiminlyönnillä, laiminlyönnin on lisäksi oltava rinnastettavissa aktiiviseen toimeen ja täytettävä kaikki RL 5:6:n asettamat edellytykset rangaistavalle avunannolle. Siten tämä rinnastumisvaatimus tulisi yhdistää tapauskohtaiseen harkintaan toimintavelvollisuudesta. Kummankin vaatimuksen täyttyessä, avunanto laiminlyönnillä lienee mahdollista, mikä näyttäisi olevan myös lainsäätäjän tarkoitus.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
progradu-hagstrom.pdf 515.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record