Playing against the odds : survivability of arbitral awards dealing with competition law regulations in Russia

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3885-9
Titel: Playing against the odds : survivability of arbitral awards dealing with competition law regulations in Russia
Författare: Gurkov, Aleksandr
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
Utgivare: Unigrafia
Datum: 2017-12-02
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3885-9
http://hdl.handle.net/10138/228529
Nivå: Monografiavhandling
Abstrakt: The dissertation is focused on the analysis of Russian regulations on arbitral awards deciding over relationships that are subject to competition law rules. This thesis investigates whether such relationships are arbitrable in Russia; in case these disputes can be resolved in arbitration, are there any additional requirements for arbitrators in such cases to secure state competition law policies; and finally, how can a public authority verify that antitrust policies were upheld in an arbitral award? To answer these questions, the research uses a doctrinal methodology, analyzing norms of Russian law. To support the study and make the answers more concrete, judicial practices of Russian courts are analyzed. The structure of this dissertation reflects the study’s set goals. After an introduction to the research, Chapter 2 provides a brief overview of some of the aspects of the Russian legal system that are relevant for the further study. Chapter 3 addresses arbitrability of disputes in question in Russia. Chapters 4, 5, and 6 deal with different aspects of public policy concept application in arbitration in Russia in the targeted group of cases. In particular, Chapter 4 focuses on the general characteristics of the public policy concept of arbitration in Russia, while Chapter 5 tackles more specifically a correlation between a prospective violation of competition law rules and public policy infringement in Russia. Finally, Chapter 6 addresses the extent of court review of arbitral awards and the possibility of such review in awards that could potentially violate Russian antitrust law provisions. Correspondingly, the study provides the following conclusions: 1) disputes involving competition law regulations are arbitrable in Russia, except for those disputes originating from public procurement contracts; 2) violation of Russian competition law can be considered as a violation of Russian public policy, if such violation evidently breaches the prohibition to engage in economic activity aimed at monopolisation and unfair competition; 3) Russian law does not allow substantive review of arbitral awards, even in cases where public policy could be at stake; at the same time, courts do not always follow this rule and sometimes take a closer look at the relations between parties and re-evaluate findings of arbitrators on matters of law.Tiivistelmä. Väitöskirjassa tarkastellaan kansainvälistä kaupallista välimiesmenettelyä Venäjällä. Väitöskirjatutkimus käsittelee ehdottomuusperiaatteen eli public policy -periaatteen käyttöä. Tutkimuksen keskiössä on kilpailun turvaaminen kansallisilla markkinoilla. Väitöskirjatutkimus vastaa kysymykseen, kuinka laajalti kilpailuoikeudelliset asiat voidaan siirtää kansalliselta lainkäyttäjältä puolueettoman kolmannen ratkaistavaksi, kun otetaan huomioon, että välitystuomion täytäntöönpanossa tukeudutaan kansalliseen täytäntöönpanomenettelyyn. Väitöskirjatyön merkitys. Välimiesmenettelyn osapuolten riita ei välttämättä pääty välitystuomion antamiseen. Jos välimiesmenettelyn hävinnyt asianosainen ei vapaaehtoisesti noudata annettua välitystuomiota, voittanut joutuu vaatimaan välitystuomion täytäntöönpanoa valtiossa, jossa vastaajalla on varallisuutta. Välitystuomion täytäntöönpanovaihe muodostuu keskeiseksi. Jos välitystuomiota ei panna täytäntöön, välimiesmenettelystä koituneet kustannukset menevät hukkaan. Osa valtioista suhtautuu välimiesmenettelyyn myönteisesti ja osa vähemmän myönteisesti. Venäjä on pyrkinyt uudistamaan välimiesmenettelyä koskevaa lainsäädäntöään välimiesmenettelylle myönteisemmäksi. Edelleen on kuitenkin mahdollista, että yksityisen riita-asian yhteys julkiseen etuun aktivoi valtiollisen koneiston, joka puuttuu osapuolten autonomiaan. Näin voi käydä kilpailua koskevissa asioissa. Esimerkiksi venäläisten suuryritysten harjoittaman kansainvälisen kaupan voidaan helposti väittää rajoittavan kilpailua, mikä mahdollistaa välitystuomioihin kohdistuvan tuomioistuinkontrollin. Väitöstutkimuksen tulokset. Väitöskirjatutkimus tarjoaa välineitä public policy -väitteeltä puolustautumiseen ja välitystuomion onnistuneeseen täytäntöönpanoon Venäjällä. Tutkimus selittää, miksi kilpailuoikeudellisia riita-asioita voidaan ratkaista välimiesmenettelyssä Venäjällä ja mitkä kilpailuoikeudelliset säännökset kuuluvat Venäjän oikeusjärjestyksen perusteisiin. Lisäksi tutkimus kertoo, minkälaisissa tapauksissa venäjäläiset tuomioistuimet voisivat puuttua annettuihin välitystuomioihin.
Subject:
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post