On the economics of continuous cover forestry

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-581-9
Title: On the economics of continuous cover forestry
Author: Rämö, Janne
Other contributor: Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsätieteiden laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsvetenskaper
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Date: 2017-11-17
Language: en
Belongs to series: Dissertationes Forestales - URN:ISSN:2323-9220
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-581-9
http://hdl.handle.net/10138/228561
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation examines the economics of continuous cover forestry. The analysis is based on an economic description of continuous cover forestry using empirically estimated growth functions, with both size-structured and individual tree models. The optimization problem is solved in its general dynamic form using gradient-based interior point methods. Sensitivity analyzes are conducted for both the ecological and economical parameters. The thesis consists of a summary section and four separate studies, in which we solve economically optimal continuous cover forestry in single and mixed species stands. We present results for optimal harvests and stand structure, with and without biodiversity consideration, transition toward the optimal steady state, the effect of interest rate and harvesting cost on stand structure, density and optimal harvest timing, and how the optimal results compare to the limitations found in Finnish and Swedish forest legislation. It is found that harvests typically target the largest trees in the stand. In mixed species stands at more productive sites, species diversity increases with the interest rate, with an optimal steady state being a mixed species forest. Taking biodiversity into account in forest management increases species diversity. The harvest timing and intensity are dependent on both the interest rate and the fixed harvesting cost, and if the initial stand is far from the optimal steady state, the legal limitations are violated at least during the transition period.Tämä väitöskirja tutkii jatkuvapeitteisen metsänhoidon taloutta. Tutkimuksessa yhdistetään jatkuvapeitteisen, tai eri-ikäisrakenteisen, metsänhoidon taloudellinen kuvaus metsien kasvua kuvaaviin empiirisesti estimoituihin malleihin. Väitöskirja koostuu yhteenvedosta sekä neljästä artikkelista, joissa ratkaistaan taloudellisesti optimaalinen jatkuvapeitteinen metsänhoito yhden ja monen puulajin metsille. Metsänkäsittely optimoidaan maksimoimalla nettotulojen nykyarvoa. Väitöskirjassa esitetään tuloksia optimaalisille harvennuksille ja puuston rakenteelle, sekä biodiversiteettirajoitteella että ilman. Lisäksi tutkitaan optimaalista transitiota eri alkutiloista kohti pitkän aikavälin tasapainotilaa, korkokannan ja harvennuskustannusten vaikutusta taloudellisesti optimaaliseen puuston rakenteeseen ja hakkuiden ajoitukseen, sekä kuinka tulokset vertautuvat Suomen ja Ruotsin lainsäädäntöihin. Tulosten mukaan hakkuut yleensä kohdistuvat suurimpiin puihin. Monen puulajin metsissä paremmilla kasvupaikoilla lajimonimuotoisuus kasvaa korkokannan noustessa, pitkän aikavälin tasapainotilan ollessa sekametsä. Lajimonimuotoisuus lisääntyy myös, kun biodiversiteetti huomioidaan metsänhoidon optimoinnissa. Hakkuiden ajoitus ja voimakkuus riippuvat sekä korkokannasta sekä kiinteistä hakkuukustannuksista, ja jos alkutila on kaukana pitkän aikavälin tasapainotilasta, laeista löytyvät rajat rikotaan etenkin transitiovaiheessa.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record