Essays on Economic Instruments for the Control of Environmental Externalities

Visa fullständig post

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8741-7
Titel: Essays on Economic Instruments for the Control of Environmental Externalities
Author: Magnusson, Roland
Medarbetare: Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Nivå: Doktorsavhandling (sammanläggning)
Tillhör serie: Publications of the Helsinki Center of Economic Research - URN:ISSN:2323-9794
Abstrakt: This thesis consists of three essays on the use of economic instruments in environmental policy. The first essay analyses the case for interstate cooperation in environmental taxation while the second and the third essays study questions specific to the use of economic instruments in climate change mitigation. The first essay analyses the incentives of national governments to cooperate in regulating pollutants that spill over jurisdictional boundaries. A well-established result within the literature that assumes perfect competition is that a country, which is small in the sense that it cannot affect world prices, has no incentive to depart from the cooperative choice of environmental regulation. By generalising the model presented by Oates and Schwab (1987, 1988) it is shown that this result does not hold for pollutants that have regional or global characteristics, as e.g. sulphur dioxide (SO2) and carbon dioxide (CO2) have. The second essay demonstrates a methodology for analysing the progress and failure of projects in the CDM. It models the hazard of first issuance. Integrated over duration, the hazard of first issuance gives the time to market, defined as the duration between the start of the Global Stakeholder Process and the first issuance of Certified Emissions Reductions (CERs). It is shown that 50\% of all projects which have started the Global Stakeholder Process fail to issue CERs, while the remainder has a median time to market of 4 years. The third essay illustrates a paradox in which overlapping climate policy instruments may have the unintended consequence of accelerating rather than decelerating global warming. The insight follows from a dynamic model, where a quota obligation for power generated from renewables is introduced alongside a carbon budget. A dynamic model allows to study how the schedule at which the carbon budget is exhausted is affected by the quota obligation. The exhaustion schedule determines the global temperature response.Tämä väitöskirja koostuu kolmesta esseetä, jotka käsittelevät taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä ympäristöpolitiikassa. Ensimmäinen essee tutkii, että miten yksittäisen valtion kannustimet säädellä päästöjä riippuu siitä, että ulottuvatko päästöt ja niiden aiheuttamat ympäristöongelmat muiden valtioiden alueelle. Esimerkki tällaisesta kansalliset rajat ylittävästä päästöstä on kasvihuonekaasupäästöt. Toinen ja kolmas essee käsittelevät kysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaisesti taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön ilmastonmuutoksen hillinnässä. Toinen essee käsittelee markkinoilletuloviivettä puhtaan kehityksen mekanismissa. Puhtaan kehityksen mekanismi on Kioton pöytäkirjan alainen mekanismi, joka perustuu todennettujen päästövähennysyksiköiden ostolle. Kolmas essee käsittelee päästökauppamekanismin ja uusiutuvan energian tukiaisten yhteisvaikutusta EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa kuvaavassa kontekstissa. Essee tarkastelee, että miten päällekkäinen ohjaus vaikuttaa eri fossiilisten polttoaineiden käyttöön sähköntuotannossa ja että hidastaako vai kiihdyttääkö päällekkäinen ohjaus ilmastonmuutosta.
Permanenta länken (URI): URN:ISBN:978-952-10-8741-7
http://hdl.handle.net/10138/228747
Datum: 2017-12-08
Subject:
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
ESSAYSON.pdf 1.001Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post