Kannattavuuden ennustamisen muuttuminen organisaation siirtyessä ketterään sovelluskehitykseen : Tapaustutkimus eräässä IT-organisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711145695
Title: Kannattavuuden ennustamisen muuttuminen organisaation siirtyessä ketterään sovelluskehitykseen : Tapaustutkimus eräässä IT-organisaatiossa
Author: Ojala, Petri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711145695
http://hdl.handle.net/10138/228844
Thesis level: master's thesis
Discipline: Datavetenskap
Computer science
Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Ketterät sovelluskehitysmenetelmät ovat yleistyneet ohjelmistotuotannossa. Ketteryyden käyttöönotto sovelluskehityksessä aiheuttaa muutostarpeita myös sovelluskehitykseen liitoksissa oleviin prosesseihin. Kehityshankkeet viedään usein läpi projekteina, joten projektinhallintaan liittyvien prosessien on toimittava myös silloin, kun projektin ohjelmistoja koskevat muutokset tuotetaan ketterästi. Tässä tutkimuksessa nostetaan esiin käytäntöjä, joita on mahdollisesti huomioitava ketterän sovelluskehityksen projekteissa. Tutkimus sisältää aihepiiriä kartoittavan kirjallisuuskatsauksen olemassa olevaan tutkimukseen sekä tapaustutkimuksen yhden IT-organisaation havainnoista siirryttäessä perinteisestä ohjelmistotuotannosta ketterään sovelluskehitykseen projektihallintamallin säilyessä kuitenkin vesiputousmallisena. Tämän ”Agile-transformaation” yhteydessä projektisalkun johto havaitsi työmääräarvioinnin ja liiketoiminnan kannattavuuden ennustamistarkkuuden heikkenemisen verrattuna aiempaan. Tapaustutkimus pohjautuu IT-organisaatiosta saatuihin projektitietoihin, projektien loppuanalyyseihin ja projektien eri rooleille tehtyihin haastatteluihin. Tutkimus esittelee ketterän sovelluskehitysmallin käyttöönottoon liittyviä tavoitteita ja huomioitavia asioita aihepiiristä löytyvän kirjallisuuden avulla ensin yleisellä tasolla, syventäen niitä myöhemmin tämän muutoksen vaikutuksilla sidosprosesseihin ja työmääräarviointiin. Tapaustutkimus esittelee havaintoja IT-organisaation ”Agile-transformaatiosta” sekä havaintojen pohjalta toteutetuista kehitystoimenpiteistä, joiden avulla tutkimuksen kohteena olevaa projektiliiketoiminnan kannattavuuden ennustamista pyrittiin organisaatiossa parantamaan. Tutkimus keskittyy pääasiassa muutostarpeisiin projektinhallinnan, projektiviestinnän ja työmääräestimoinnin osalta. Jatkotutkimuksen varaan jäävät muutostarpeet esimerkiksi sopimuskäytäntöihin, henkilöstöhallintoon ja osaamisen kehittämiseen. ACM Computing Classification System (CCS): Software and its engineering > Agile software development Information systems > Enterprise applications


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record