Quinones as Redox Mediators

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3826-2
Title: Quinones as Redox Mediators
Author: Wirtanen, Tom
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry, Synthesis & Analysis
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, kemian laitos
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-12-11
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3826-2
http://hdl.handle.net/10138/228908
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The research of this thesis was initiated when we made an unexpected discovery that a carbon support of a heterogeneous catalyst, which was assumed to be inert, was capable of oxidatively coupling indoles. We later showed, that carbonyls / quinones were formed on the carbon that could act as a redox mediator for this reaction. The results of this work are based on three peer-reviewed publications. In publications I and II, the oxidative power of heterogeneous quinones is established and harnessed for the synthesis of new carbon-carbon sp2 bonds between two organic molecules. In the third publication, this discovered reactivity is transferred to homogeneous conditions. In this research, both heterogeneous and homogeneous quinones were used. Although the underlying chemistry between them is similar, they still form two different conceptual entities and therefore the discussion is also divided into two separate parts: homogeneous and heterogeneous quinones. As this thesis and other publications have shown, heterogenous and homogeneous quinone-mediated reactions can be interconnected. Therefore, the scientific importance of this dissertation is not in the different kinds of organic transformations per se, but in showing that the transformations are accessible with the both heterogeneous and homogeneous quinones.Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin niin kutsuttujen kinonien käyttöä hapetus-pelkistysreaktioiden välittäjinä. Tutkimus alkoi, kun havaitsimme yllättäen erään heterogeenisen kultakatalyytin hapettavan indoleita dimeereiksi. Kultakatalyytti valmistettiin hapettavissa olosuhteissa, jolloin katalyytin kantajana käytettyyn hiileen syntyi karbonyyli / kinoni -ryhmiä, jotka katalysoivat indolien välisen reaktion. Artikkeliväitöskirjan ensimmäisessä osajulkaisussa löysimme uuden reaktiivisuuden. Toisessa osajulkaisussa sekä karakterisoimme toiminallisen ryhmän karbonyyleiksi / kinoneiksi että laajensimme reaktion laajuutta. Osajulkaisussa kolme siirsimme reaktiivisuuden homogeenisiin olosuhteisiin vaihtamalla kinonivälittäjän heterogeenisestä hiilipohjaisesta kinonista 2,3-dikloro-5,6-disyano-1,4-bentsokinoniin. Lisäksi sovelsimme synteesimenetelmäämme luonnonaine shandougenine B:n synteesiin. Väitöskirjan yhteenveto-osan kirjallisuustarkastelun tarkoituksena on välittää lukijalle kuva sekä homogeenisten kinonien hapetus-pelkistyskemiasta että heterogeenisten kinonien valmistuksesta ja karakterisoinnista. Tämän lisäksi väitöskirjassa esitellään homogeenisten ja heterogeenisten kinonien välittämiä orgaanisia reaktioita.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Quinones.pdf 5.503Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record