“The kind of chair you can see in the park.” : Communicative Strategies in Conversational Dyads with Varying Language Alignment Profiles

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk sv
dc.contributor.author Ala-Lahti, Irina
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201711295775
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/228913
dc.description.abstract Tarkastelen tutkielmassani, kuinka englantia vieraana kielenä puhuvat käyttävät kommunikatiivisia strategioita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tavoitteena on selvittää, millaisia suoria ja vuorovaikutukseen liittyviä kommunikatiivisia strategioita puhujat käyttävät, sekä vaikuttaako heidän keskustelukumppaninsa kielellinen tausta kommunikatiivisten strategioiden käyttöön. Tutkimuksessa käytettiin Dörnyein ja Scottin luomaa taksonomiaa ja kommunikatiivisten strategioiden määritelmiä (1997). Tutkimuksessa käytetty aineisto on valikoitu Wildcat Corpus of Native- and Foreign-Accented English -korpuksesta (Van Engen et al. 2010). Aineisto koostuu 24 englanninkielisestä dialogista, joissa osanottajat yrittävät ratkaista korpusta varten kehitettyä, eroavaisuuksien löytämiseen pohjautuvaa tehtävää (Diapix). Tutkittavia dialogi-ryhmiä on kolme: N—NN (natiivi ja ei-natiivi), NN1—NN1 (kaksi ei-natiivia, joilla on yhteinen äidinkieli) ja NN1—NN2 (kaksi ei-natiivia, joilla on eri äidinkieli). Tutkimus toteutettiin kuuntelemalla aineiston keskustelut ja tunnistamalla tutkittavat kommunikatiiviset strategiat keskusteluista ELAN-ohjelman avulla. Kaikkia tutkittavia strategioita esiintyi aineistossa, mutta toiset osoittautuivat huomattavasti yleisemmiksi kuin toiset. Tulokset osoittavat, että eniten kommunikatiivisia strategioita esiintyi NN1—NN2 -dialogeissa, seuraavaksi eniten NN1—NN1 dialogeissa ja vähiten N—NN -dialogeissa. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että englantia vieraana kielenä puhuvat käyttävät osittain erilaisia kommunikatiivisia strategioita puhuessaan natiivipuhujan kanssa, kuin puhuessaan toisten ei-natiivien kanssa. Natiivipuhujan kanssa kommunikoidessaan ei-natiivit näyttävät suosivan vuorovaikutukseen liittyviä strategioita, kun taas suorat strategiat olivat yleisempiä toisen ei-natiivin kanssa keskusteltaessa. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kommunikatiiviset strategiat fi
dc.subject Wildcat-korpus fi
dc.subject Diapix-tehtävä fi
dc.title “The kind of chair you can see in the park.” : Communicative Strategies in Conversational Dyads with Varying Language Alignment Profiles en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline English Philology en
dc.subject.discipline Englantilainen filologia fi
dc.subject.discipline Engelsk filologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201711295775

Files in this item

Files Size Format View
AlaLahti_Irina_Progradu_2017.pdf 726.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record