“Niin mut se yrittää kikkailla tiätsä ittesä low hoo pee” : English influence on Finnish-Matrix Computer-Mediated Discourse During a Multi-Player Computer Game

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711295782
Title: “Niin mut se yrittää kikkailla tiätsä ittesä low hoo pee” : English influence on Finnish-Matrix Computer-Mediated Discourse During a Multi-Player Computer Game
Author: Suutarinen, Jani
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711295782
http://hdl.handle.net/10138/228916
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tutkielma käsittelee suomen ja englannin välistä kielikontaktia nuorten aikuisten keskustelussa monen pelaajan videopeliä pelattaessa. Aineistona käytetään neljän Dota 2 -videopelin ottelun aikana käytyjä keskusteluja, jotka on taltioitu ja translitteroitu. Lisäksi tutkimukseen osallistujia haastateltiin tutkimuksen aikana. Ääniteaineisto jakautuu kahteen tyyppiin: kaksi äänitteistä on pelimuodosta, jossa peli tallentaa sijoitustietoja ja jossa sijoituksissa liian kaukana toisistaan olevat pelaajat eivät voi pelata samassa joukkueessa, kaksi muuta taas pelimuodosta jossa pelaajat voivat vapaasti pelata kenen tahansa kanssa. Tutkimus eroaa lähestymistavaltaan aikaisemmista pelitutkimuksesta, jotka ovat pääasiassa tutkineet erilaista videoaineistoa mm. keskusteluanalyysin ja multimodaalisuuden keinoin. Teoreettinen lähestymistapa perustuu etnografiaan ja autoetnografiaan, jotka korostavat osallistujien kokemusta ja tutkijan osallisuutta tutkimustilanteeseen ja -kohteeseen. Etnografinen lähestymistapa helpotti myös ääniteaineiston tutkimusta ilman peliä tai pelitilannetta kuvaavan video tarjoamaa kontekstia – kontekstia ja paikallisia merkityksiä selvitettiin tarvittaessa osallistujien haastatteluilla. Etnografisen metodologian ansiosta tutkimuksessa saatettiin lisäksi hyödyntää tutkijan olemassaolevaa tietämystä videopelitilanteista ja Dota 2:sta. Suuri osa kielikontakteista aineistossani koostuu koodinvaihdosta. Tutkimuksessa koodinvaihdon määritelmänä käytetty Myers-Scottonin matriisikielikehysmalli (engl. Matrix Language Frame model) osoittautui selitysvoimaisemmaksi kuin aikaisemmissa pelitutkimuksissa käytetyt (esim. Auerin ja Poplackin) mallit. Tutkimus osoittaa, että suomen ja englannin lisäksi kielikontaktia esiintyy myös esim. suomen ja saksan sekä venäjän välillä. Vieraskielisten sanojen käytön lisäksi aineistossa esiintyi niin suomenkielisten kuin vieraskielistenkin sanojen muuntelua ryhmän sisäiseksi erikoissanastoksi sekä Dota 2:n kansainvälisessä pelaajakunnassa vakiintunutta muunneltua erikoissanastoa. Aineistossa esiintyvät keskustelutilanteet ovat varsin samankaltaisia kuin aiemmissa työetnografisissa tutkimuksissa lennonjohdon ja lentokapteenien toiminnasta. Etenkin erikoissanaston jakauma osoittautui hyvin samankaltaiseksi kuin reittilennon laskeutumista edeltävässä tilanteessa.
Subject (yso): koodinvaihto
videopelit
moninpelit
etnografia
autoetnografia
tapaustutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suutarinen_Jani_Pro gradu_2017.pdf 1.892Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record