Henkilöhahmon puhuttelu kauppakeskuksessa : Puhuttelukäytänteiden tarkastelua ja tutkimusmetodin arviointia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712015802
Title: Henkilöhahmon puhuttelu kauppakeskuksessa : Puhuttelukäytänteiden tarkastelua ja tutkimusmetodin arviointia
Author: Manderbacka, Janica
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712015802
http://hdl.handle.net/10138/228989
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan suomen kielen puhuttelukäytänteitä hypoteettisissa kielenkäyttötilanteissa. Puhuttelukäytänteet linkittyvät vahvasti kohteliaisuuteen ja käytösnormeihin, ja herättävät kielenkäyttäjissä paljon keskustelua. Sopivan puhuttelumuodon valinta aiheuttaa vaikeuksia usein äidinkielisillekin kielenpuhujille, ja tilanteista vaihtelua esiintyy paljon. Tutkielma on osa ”Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos” -hanketta. Tutkielman avulla selvitetään, missä määrin henkilöiden julkisuuskuva ja tunnettuus vaikuttavat puhuttelumuodon valintaan. Lisäksi pyritään arvioimaan kokeellisen aineistonkeruumenetelmän luotettavuutta ja toimivuuttaa vertaamalla tuloksia aiempiin puhuttelukäytänteitä selvittäviin tutkimuksiin. Tutkielmassa variaatiota pyritään selittämään taustamuuttujien avulla. Aineistonkeruussa on sovellettu diskurssintäydennystehtävää hyödyntämällä julkisuuden henkilöitä esittäviä pahvihahmoja. Kauppakeskusksessa kerätty aineisto sisältää 84 video- ja äänitallennetta. Aineisto koostuu haastatteluista, joissa informanttia pyydetään kohdistamaan puheensa pahvihahmolle annetussa kuvitteellisessa tilanteessa. Puhuteltavan ikä ja asema näyttäisivat korreloivan vahvimmin puhuttelumuodon valinnan kanssa. Menetelmän avulla kerätyssä aineistossa informantin kielenkäyttö ei ole täysin verrattavissa autenttiseen kielenkäyttöön, vaikkakin siinä on paljon autenttisen kielenkäytön piirteitä.
Subject: puhuttelu
sinuttelu
teitittely
diskurssintäydennystehtävä
variaatio
taustamuuttujat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record