Genus i Tove Janssons roman Pappan och havet

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712015794
Julkaisun nimi: Genus i Tove Janssons roman Pappan och havet
Tekijä: Antikainen, Niko
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2017
Kieli: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712015794
http://hdl.handle.net/10138/229002
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Scandinavian Languages (Second Domestic Language)
Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä
Nordiska språk, svenska som andra inhemska språk
Tiivistelmä: Tutkielmassa analysoidaan kahden hahmon sukupuolen muodostumista kirjailija Tove Janssonin romaa-nissa Muumipappa ja meri. Sukupuolta tarkastellaan hahmojen repliikkien avulla sekä tutkimalla teks-tissä esiintyviä sukupuolittuneita diskursseja mm. Talbotin (2010) ja Litosselitin (2006) teorioita apuna käyttäen. Romaanista on ensin kerätty kaikki Muumimamma ja Muumipappa -hahmojen repliikit. Repliikkien pi-tuutta, sanavalintoja, verbimuotoja, typografisia piirteitä ja sisältöä on sitten verrattu miesten ja naisten kielenkäytöstä tehtyihin tutkimustuloksiin. Sukupuolittuneita diskursseja on nostettu esiin repliikeissä esiintyneiden piirteiden avulla, mutta myös muuta kirjan kerrontaa apuna käyttäen. Analyysin perusteella Muumipappa ja Muumimamma ovat varsin perinteiset mies- ja naishahmot, kun heidän kielenkäyttöään ja käyttäytymistään vertaa sukupuolesta tehtyihin tutkimuksiin. Muumipappaa voidaan pitää mm. suojelevana, valtaa kaipaavana ja kaikkitietävänä perheenpäänä, ja Muumimammaa puolestaan alistuvana, muiden hyvää ajattelevana ja suojelevana kotiäitinä. Heidän kielenkäyttönsä eroavaisuudet ovat myös juuri sellaisia, joita on noussut esiin aiemmissa naisten ja miesten kieltä tutki-vissa teoksissa: Muumipappa esimerkiksi käskee enemmän ja puhuu miehisiksi koetuista aiheista (meri, kalastus), kun taas Muumimamma tukee usein muita repliikeillään ja puhuu kukkien hoidosta. Hahmot eivät kuitenkaan ole täysin tyytyväisiä rooleihinsa, vaan pyrkivät niistä eri tavoin ulos.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Antikainen_Niko_Pro gradu_2017.pdf 671.2KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot