Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa. Integroiva kirjallisuuskatsaus

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/229018

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa. Integroiva kirjallisuuskatsaus
Tekijä: Saikku, Peppi; Rajavaara, Marketta; Seppälä, Ullamaija
Kuuluu julkaisusarjaan: Sosiaali- ja terveysturvan raportteja
ISSN: 2343-2780 (ISSN-L)
2343-2799 (verkkojulkaisu)
ISBN: 978-952-284-030-1 (pdf)
Tiivistelmä: Paikallisen yhteistyön merkitys on kasvanut työttömille kohdennettujen palvelukokonaisuuksien kehittämisessä. Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua koskeva laki (L 1369/2014) tuli voimaan Suomessa vuonna 2015. Tässä kirjallisuuskatsauksessa kootaan tutkimustietoa monialaisesta yhteistyöstä paikallisessa työllisyyden hallinnassa. Tutkimusaineistona ovat vuosina 2000–2016 julkaistut vertaisarvioidut yhteiskuntatieteelliset artikkelit. Katsausta varten kootun artikkeliaineiston 55 julkaisua ovat Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta, Isosta-Britanniasta ja Saksasta. Tulosten mukaan tutkimuksissa on tarkasteltu monialaisia yhteistyömalleja aktivoinnin, kuntoutuksen sekä julkisen hallinnon muutoksen kehyksissä. Näiden kehysten valinta heijastaa eri maissa tehtyjä uudistuksia. Tutkimuksissa on tarkasteltu monialaisuutta monitasoisuuden, monisektorisuuden, monitoimijuuden ja moniammatillisuuden näkökulmista. Tarkastelluissa maissa toteutetaan monialaista yhteistyötä kahdella tavalla, yhteispalvelun ja yhteistyöverkoston avulla. Työttömien työllistymistä tukevan monialaisen palvelun kehittäminen on erityisen tärkeää Suomessa meneillään olevien sosiaali- ja terveys-, kasvupalvelu- ja maakuntauudistusten yhteydessä.
URI: http://hdl.handle.net/10138/229018
Päiväys: 2017
Avainsanat: työttömyys
työttömät
työllistyminen
kuntoutus
työkyky
työllistämispalvelut
aktivointipolitiikka
poikkihallinnollisuus
viranomaisyhteistyö
paikallishallinto
yhteistyö
julkinen sektori
yksityinen sektori
kolmas sektori
kirjallisuuskatsaukset
laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
Suomi
Norja
Ruotsi
Tanska
Iso-Britannia
Saksa


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Raportteja7.pdf 359.6KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot