Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa. Integroiva kirjallisuuskatsaus

Show simple item record

dc.contributor.author Saikku, Peppi
dc.contributor.author Rajavaara, Marketta
dc.contributor.author Seppälä, Ullamaija
dc.date.accessioned 2017-12-01T13:49:01Z
dc.date.available 2017-12-01T13:49:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-284-030-1 (pdf)
dc.identifier.issn 2343-2780 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 2343-2799 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/229018
dc.description.abstract Paikallisen yhteistyön merkitys on kasvanut työttömille kohdennettujen palvelukokonaisuuksien kehittämisessä. Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua koskeva laki (L 1369/2014) tuli voimaan Suomessa vuonna 2015. Tässä kirjallisuuskatsauksessa kootaan tutkimustietoa monialaisesta yhteistyöstä paikallisessa työllisyyden hallinnassa. Tutkimusaineistona ovat vuosina 2000–2016 julkaistut vertaisarvioidut yhteiskuntatieteelliset artikkelit. Katsausta varten kootun artikkeliaineiston 55 julkaisua ovat Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta, Isosta-Britanniasta ja Saksasta. Tulosten mukaan tutkimuksissa on tarkasteltu monialaisia yhteistyömalleja aktivoinnin, kuntoutuksen sekä julkisen hallinnon muutoksen kehyksissä. Näiden kehysten valinta heijastaa eri maissa tehtyjä uudistuksia. Tutkimuksissa on tarkasteltu monialaisuutta monitasoisuuden, monisektorisuuden, monitoimijuuden ja moniammatillisuuden näkökulmista. Tarkastelluissa maissa toteutetaan monialaista yhteistyötä kahdella tavalla, yhteispalvelun ja yhteistyöverkoston avulla. Työttömien työllistymistä tukevan monialaisen palvelun kehittäminen on erityisen tärkeää Suomessa meneillään olevien sosiaali- ja terveys-, kasvupalvelu- ja maakuntauudistusten yhteydessä. fi
dc.format.extent 60
dc.language suomi fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan raportteja fi
dc.subject työttömyys fi
dc.subject työttömät fi
dc.subject työllistyminen fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject työkyky fi
dc.subject työllistämispalvelut fi
dc.subject aktivointipolitiikka fi
dc.subject poikkihallinnollisuus fi
dc.subject viranomaisyhteistyö fi
dc.subject paikallishallinto fi
dc.subject yhteistyö fi
dc.subject julkinen sektori fi
dc.subject yksityinen sektori fi
dc.subject kolmas sektori fi
dc.subject kirjallisuuskatsaukset fi
dc.subject laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta fi
dc.subject Suomi fi
dc.subject Norja fi
dc.subject Ruotsi fi
dc.subject Tanska fi
dc.subject Iso-Britannia fi
dc.subject Saksa fi
dc.title Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa. Integroiva kirjallisuuskatsaus fi
dc.description.reviewstatus Vertaisarvioitu
dc.relation.numberinseries 7
dc.type.okm C1
dc.publisher.place Helsinki
dc.type.refworks Book, whole

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja7.pdf 359.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record