Cloud Radio Access Network dimensioning

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251867
Title: Cloud Radio Access Network dimensioning
Author: Kylliäinen, Joonas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physics
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251867
http://hdl.handle.net/10138/229080
Thesis level: master's thesis
Discipline: Physics
Fysiikka
Fysik
Abstract: As the data traffic, as well as the speed demands, increases, the mobile networks require means for economically fulfil these demands. The solution comes from the cloud. In order to move the processing to the cloud, it must be carefully dimensioned to know how much resources each situation requires. This means there must be a way to calculate from the traffic the virtual machines required and the hardware resources the virtual machines need, when the cloud infrastructure used is OpenStack. This thesis provides two methods for calculating the virtual machines from the traffic profile. The first one is based on performance testing of the virtual network functions and the second one is based on machine learning technique called multiple linear regression analysis. Furthermore in this work, approximation algorithms are being used in order to solve multidimensional variates of classical optimization problems such as bin packing problem and subset sum problem. These algorithms are used to dimension required resources from the virtual machines to hardware and vice versa. The algorithms are bundled to a program with a graphical user interface to make as user friendly as possible.Liikenteen määrän ja sen vaatiman nopeuden kasvaessa mobiiliverkoissa, on löydettävä tapoja, joilla nämä vaatimukset voidaan taloudellisesti täyttää. Pilviteknologian käyttöönotto mobiiliverkoissa tulee olemaan osa ratkaisua. Jotta laskentaa voidaan siirtää pilveen, on sen vaativuudet kuitenkin määriteltävä tarkasti. On siis oltava olemassa tapa laskea vallitsevasta liikenteestä tarvittavien virtuaalikoneiden määrä, sekä niiden tarvitsemat resurssit laitteistolta kun pilven infrastruktuurina käytetään OpenStack-ohjelmistoa. Tämä tutkielma tarjoaa menetelmiä virtuaalikoneiden laskemiseen liikenteestä. Toinen menetelmistä perustuu suorituskykymittauksiin ja toinen koneoppimismenetelmään, joka tunnetaan useamman muuttujan lineaarisena regressioanalyysiina. Tässä työssä käytetään myös approksimointialgoritmeja useampiulotteisten optimointiongelmien nopeaan ratkaisemiseen. Näitä algoritmeja käytetään virtuaalikoneiden laitteistolta tarvitsemien resurssien määrän laskemiseen, sekä virtuaalikoneiden maksimimäärän selvittämiseen kun laitteisto tiedetään. Nämä algoritmit on koottu ohjelmaksi graafisella käyttöliitymällä, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman helppoa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record