Arviointi yläkoulun matematiikan opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252391
Title: Arviointi yläkoulun matematiikan opetuksessa
Author: Pylväläinen, Roosa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252391
http://hdl.handle.net/10138/229109
Thesis level: master's thesis
Abstract: Arviointia on tutkittu jo melko paljon, mutta tutkimuksia, joissa käsitellään oppilaiden mielipiteitä erilaisista arviointitavoista on melko vähän. Uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaan aktiivista roolia, joten tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita oppilaiden mielipiteestä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kumman arviointitavan, kokeettoman vai kokeellisen, oppilaat valitsisivat ja mistä syistä. Lähinnä tutkielmassa pyritään selvittämään vaikuttaako oppilaiden valintaan oppilaan oppimisen lähestymistapa, aiempi arvosana, sukupuoli tai se kummassa oppilas kuvittelee saavansa paremman arvosanan tai oppivan paremmin. Tutkimusaineisto kerättiin Lappeenrantalaisessa koulussa sähköisenä kyselytutkimuksena. Tutkimukseen osallistui kaksi eri yhdeksäsluokkaa ja kaiken kaikkiaan 56 oppilasta. Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella suurin osa oppilaista valitsi mieluiten kokeettoman arvioinnin. Lisäksi oppilaan sukupuolella tai aiemmalla koulumenestyksellä ei ole merkittävää vaikutusta oppilaan valintaan. Tärkeimpänä tekijänä oppilaan arviointitavan valintaan on perinteisen kokeen aiheuttama koejännitys, joka näkyy sekä matematiikassa hyvin että heikosti suoriutuvilla oppilailla. Toinen tekijä, joka tämän tutkimuksen perusteella näyttää vaikuttavan oppilaan arviointitavan valintaan on se, kummasta oppilas kuvittelee saavansa paremman arvosanan.
Discipline: Teaching of Mathematics
Matematiikan opettajan koulutus
Utbildning av matematiklärare


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Pylvalainen.pdf 1.315Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record