Stack-tehtävien käyttö yliopiston matematiikan kurssilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251234
Title: Stack-tehtävien käyttö yliopiston matematiikan kurssilla
Author: Patana, Sakari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251234
http://hdl.handle.net/10138/229112
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan Stack-tehtävien käyttöä syksyn 2016 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta 1 –kurssilla. Stack-tehtäviä käytettiin Lineaarialgebra ja matriisilaskenta 1 -kurssilla ensimmäisen kerran vuonna 2015. Stack-tehtävien käyttöä on tutkittu Suomessa varsinkin teknillisissä yliopistoissa Espoossa ja Tampereella. Tällä tutkimuksella on tarkoitus selvittää, onko Stack-tehtävien käytölle perusteita ja millainen rooli Stack-tehtävillä oli tällä kurssilla. Tutkimuksella etsitään tarkemmin myös vastausta siihen, onko Stack-tehtävillä yhteyttä kurssimenestykseen. Tutkimuksen kohteena oli syksyn Lineaarialgebra ja matriisilaskenta 1 -kurssi ja erityisesti kurssin opiskelijoiden laskuharjoituksina tekemät Stack-tehtävät. Tutkimuksen aineistona käytettiin kurssin opiskelijoiden täyttämää palautekyselyä, johon vastasi 285 opiskelijaa. Opiskelijan tekemät Stack-tehtävät tallentuivat järjestelmään, josta kerättiin tehtävien aloitus- ja palautusajankohdat tutkimusaineistoon. Näihin aineistoihin yhdistettiin opiskelijoiden kurssimenestystä mittaavia tietoja, kuten koepisteet, Stack-tehtävistä saadut pisteet ja muut laskuharjoituspisteet. Kurssille osallistui yhteensä 343 henkilöä. Heistä Stack-tehtäviä teki 319 henkilöä ja osallistui kokeeseen 273 henkilöä. Palautekyselyn avoimen kentän vastauksille tehtiin kvalitatiivinen analyysi. Kvantitatiivista analyysia suoritettiin muulle aineistolle. Tutkimuksen perusteella opiskelijoilla on pääosin positiivisia mielipiteitä Stack-tehtävistä. Tutkimuksen kvalitatiivisessa osassa Stack-tehtävien käytössä havaittiin myös helposti ratkaistavia ongelmia, jotka ee ottaa huomioon jatkossa. Ongelmat koskivat usein jotain tehtävän ominaisuutta, jota tehtävien laatija pystyy säätelemään. Tilastollisessa analyysissa opiskelijoiden aktiivisuudella Stack-tehtävissä ja koemenestyksellä havaittiin yhteys, jota tukevat myös muut tutkimukset. Myös muilla kurssimenestyksen mittareilla havaittiin yhteyksiä Stack-tehtävien tekemisen kanssa, mikä perustelee Stack-tehtävien käyttöä yliopiston matematiikan kursseilla jatkossa.
Discipline: Teaching of Mathematics
Matematiikan opettajan koulutus
Utbildning av matematiklärare


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Patana Sakari Gradu Stack.pdf 1.141Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record