Opiskelijoiden itsearviointi ja oppimistulokset autonomisen oppimisen menetelmässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252036
Title: Opiskelijoiden itsearviointi ja oppimistulokset autonomisen oppimisen menetelmässä
Author: Pekkarinen, Elsa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252036
http://hdl.handle.net/10138/229122
Thesis level: master's thesis
Abstract: Autonomisen oppimisen malli on eräällä Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen maisterivaiheen kurssilla käytetty oppimismenetelmä. Kyseisessä mallissa opiskelijoilla on aktiivinen ja yhteisöllinen rooli koko oppimisprosessin ajan. Kurssin arviointi toteutettiin itsearviointina. Arviointi tapahtui kurssin lopussa arviointikeskustelulla, jossa opiskelija antoi itselleen kurssista arvosanan opettajan tukiessa häntä tarpeen mukaan. Itsearviointi on yliopisto-opinnoissa harvoin käytetty arviointimenetelmä, joka kuitenkin mainitaan useissa lähteissä puhuttaessa arvioinnista. Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan aiemmin mainitun maisterivaiheen kurssin opiskelijoiden itsearviointitaitoja ja oppimistuloksia, joita autonomisen oppimisen malli tuotti. Arvioinnin vaikutus oppimiseen on selvä ja Itsearviointi ja oman oppimisen tarkastelu ovat jokaiselle opiskelijalle tärkeitä taitoja, joita on mahdollista kehittää. Arvioinnilla on todettu olevan merkittävä vaikutus oppimiseen (Falchikov 2013, Snyder 1971, Wass et al 2001). Myös itsearviointitaidon on huomattu olevan oppimisen kannalta tärkeää, sillä oppiminen on hankalaa ilman oman toiminnan ja ajattelun tarkastelua ja säätelyä (Kohonen ja Leppilampi 1994). Opiskelijoiden itsearvioinneissa havaittiin epätarkkuuksia, kun opiskelijat eivät painottaneet kaikkia kurssin oppimistavoitteita tasapuolisesti. Opiskelijat myös esimerkiksi vertasivat itseään muihin opiskelijoihin, kokivat tottuneensa koepainotukseen tai eivät kokeneet ymmärtäneensä tarpeeksi kurssin asioita. Autonomisen oppimisen mallin huomattiin ohjaavan oppimisprosessiin, jossa korostuu ulkoa opettelun sijaan syvällinen ymmärtäminen. Opiskelijat raportoivat oppineensa asiasisältöjen lisäksi muun muassa kanssakäymistaitoja, säätelemään omaa toimintaansa ja työskentelemään muiden ihmisten kanssa. Itsearviointi ja autonomisen oppimisen malli näyttäisivät tämän tutkielman perusteella ohjaavan opiskelijaa syvälliseen ymmärtämiseen ulkoa opettelun sijaan. Yliopisto-opiskelijoiden tulisi kuitenkin harjoitella itsearviointia, mikäli sitä halutaan käyttää laajemmin arvioinnissa. Black, Harrison ja Lee (2003) ovat todenneet, että vaikeinta itsearviointia kehitettäessä on saada oppilaat arvioimaan omaa työtään tavoitteiden näkökulmasta.
Discipline: Teaching of Mathematics
Matematiikan opettajan koulutus
Utbildning av matematiklärare


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU.pdf 1.976Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record