Kahdeksan sukupuolirepresentaatiota Antal Szerbin romaanissa A Pendragon legenda

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712045809
Title: Kahdeksan sukupuolirepresentaatiota Antal Szerbin romaanissa A Pendragon legenda
Author: Koliseva, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712045809
http://hdl.handle.net/10138/229194
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finno-Ugric Languages and Cultures, Hungarian Language and Culture Line of Studies
Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, unkarin kieli ja kulttuuri
Finsk-ugriska språk och kulturer, linjen för ungerska språket och kulturen
Abstract: Tutkimuskohteenani on unkarilaisen Antal Szerbin vuonna 1934 ilmestynyt romaani A Pendragon legenda. Tutkielmani kuuluu kirjallisuudentutkimuksen alaan. Tutkimustehtävänäni on tarkastella teoksen kahdeksaa henkilöhahmoa sukupuolirepresentaatioina. Samalla tarkastelen sitä, onko näissä representaatioissa piirteitä goottilaisen kirjallisuuden ja dekkarikirjallisuuden konventioista. Keskeisiä kysymyksiä tutkimuksessani ovat, millaista maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä tutkittavat henkilöhahmot representoivat, onko miehet esitetty puhtaasti maskuliinisina ja naiset puhtaasti feminiinisinä ja mitä mahdollisia yhtäläisyyksiä heissä on dekkarikirjallisuudelle ja goottilaiselle kirjallisuudelle tyypillisiin henkilöhahmoihin. Käytän tutkimuksessani sekä Shlomith Rimmon-Kenanin esittämää henkilöhahmojen analyysimallia että sukupuolentutkimuksen teorioita sukupuolesta, maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä. Rimmon-Kenanin mallissa henkilöhahmot nähdään verkostoina, jotka koostuvat eri luonteenpiirteistä, ja luonteenpiirteitä voidaan päätellä tekstin perusteella. Tekstissä luonteenpiirteet ilmenevät suoran määrittelyn ja epäsuoran esittämisen kautta. Jokaisesta tutkittavasta henkilöhahmosta selvitän luonteenpiirteitä Rimmon-Kenanin esittämän mallin perusteella. Samalla tarkastelen jokaista tutkittavaa henkilöhahmoa soveltaen sukupuolentutkimuksen teorioita. Lisäksi analysoin jokaisen tutkittavan henkilöhahmon yhtäläisyyksiä goottilaisen kirjallisuuden ja dekkarikirjallisuuden henkilöhahmoihin hyödyntäen goottilaista kirjallisuutta ja dekkarikirjallisuutta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen kohteena olleet henkilöhahmot representoivat erilaisia maskuliinisuuksia ja feminiinisyyksiä. Miehet ovat erilaisia keskenään ja naiset ovat erilaisia keskenään. Miehistä löytyy myös feminiinisiä piirteitä ja naisista löytyy myös maskuliinisia piirteitä. Puhtaasti maskuliinisia tai feminiinisiä henkilöhahmoja ei ole. Henkilöhahmoista löytyy goottilaisen kirjallisuuden ja dekkarikirjallisuuden henkilöhahmojen piirteitä, mutta näitä henkilöhahmokonventioita myös rikotaan. Kärjistetysti tekstin voi nähdä maskuliinisena kasvutarinana ja pahan naisen tuhoutumisena, mutta teksti on itse asiassa monisävyisempi. Kauneus ei ole tekstissä sidottu naishahmon luonteen feminiinisyyteen: myös varsin maskuliinisessa naishahmossa on kauneutta. Kauneus ylittää tekstissä sukupuolirajat, sillä luonteeltaan maskuliiniseen mieheen yhdistyy feminiinistä kauneutta. Usean mieshahmon maskuliiniset ihanteet jäävät saavuttamatta. Naishahmo täyttää miesihanteen mitat, minkä seurauksena koko miesihanteen perusta kyseenalaistuu ja ihannemiehen ominaisuuksien sukupuolisidonnaisuus rikkoutuu. Lisäksi monet henkilöhahmojen odotukset osoittautuvat vääriksi. Teksti osoittaa, että on olemassa muitakin mahdollisuuksia kuin vain genren konventioiden mukaiset mahdollisuudet.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Koliseva_Antti_Pro_gradu_2013.pdf 484.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record