Kuratering i relation till dramaturgiskt arbete

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017120555278
Title: Kuratering i relation till dramaturgiskt arbete
Author: Sandqvist, Otto
Contributor: Teatterikorkeakoulu, Dramaturgian koulutusohjelma
Date: 2017
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/229207
URN:NBN:fi-fe2017120555278
Abstract: I detta arbete har jag valt att juxtapositionera kuratering som metod och dramaturgiskt/dramaturgens arbete. Jag har gjort detta för att reflektera över mitt eget arbete som dramaturg och föreställningsgörare och för att reflektera min egen relation till det kontemporära konstfältet och dess produktionsmodeller. Kuratering blev av intresse för mig då jag fungerade som arbetsledare när vi skulle sätta upp min slutarbetspjäs Celeste. Celeste blandande pjäs och utställningsform och föreställningssituation och utställningssituation och ställde som pjäs frågan om regi kontra kuratering. Funderandet på kuratering som metod har i detta arbete främst skett på två nivåer. Dels som metod inne i enskilda produktioner (som i fallet Celeste) och dels som kontextualiserande verktyg för att kunna överblicka det kontemporära nyliberalistiska performativa konstfältet och dess krav. I inledningen till arbetet klargör jag från vilken position jag skriver detta examensarbete. Jag går även igenom fältets krav på den icke-etablerade konstnären och klargör för nyliberalistiska tendenser på den kontemporära marknaden. I andra kapitlet behandlar jag mitt konstnärliga slutarbete Celeste, hur Celeste som pjäs fick mig att förhålla mig motstridigt och ontologiskt till regisserande och hur Celeste inte anpassade sig till konventioner om pjäs, föreställning eller regi och hur kuratering som metod då blev aktuellt för mig. Vidare skriver jag om utställningen som format, utställningsdramaturgi och det vita galleri utrymmet som koncept. I det tredje kapitlet klargör jag först vad det var som fick mig att juxtapositionera kuratering och dramaturgiskt arbete. Jag skriver om hur båda arbetsbilderna och -identiteterna varit i en stark upplyft sedan 1980-1990 talen, hur det för tillfället finns något för samtiden uttryckande i dem och vad som de kan tänkas ha gemensamt. Jag går igenom kuratorns arbetsbilds historia fram till den kontemporära uppfattningen av arbetet och funderar sedan kort på samtida kuratergin och 'att kuratera' som ett kontemporärt livsstilskoncept. Jag går även igenom dramaturgens historia/genealogi fram till den kontemporära uppfattningen av arbetet och de kontemporära kraven dramaturgen ställs. I fjärde kapitlet går jag tillbaka till att fundera på produktion, produktionsmodeller och kontexterna för vår produktion. Jag gör detta för att fundera på hur jag själv kan fungera som autonom entitet på fältet och för att ha en uppfattning om fältets (sociala och institutionella) konventioner, verksamhetsmodeller och trender. Jag funderar på närheten av det kontemporära konstfältets och den nyliberalistiska marknadens egenskaper och hur man kunde vara verksam på fältet på ett icke-marknadsaffirmerande sätt. Jag funderar även på retoriken/politiken emellan orden kreativ och konstnärlig. I sammandraget försöker jag summera vad jag funderat på under skrivprocessen och vad för följdfrågor lyfts upp. Jag presenterar vissa motstridigheter som jag själv upplever i fältet , fältets krav och den egna verksamheten.
Subject: dramaturgens arbete
dramaturgiskt arbete
kontextualisering
produktion
produktionsmodeller
ramar
den autonoma dramaturgens praktik
det kontemporära konstfältet
det visuella konstfältet
Subject: dramaturgens arbete
dramaturgiskt arbete
kontextualisering
produktion
produktionsmodeller
ramar
den autonoma dramaturgens praktik
det kontemporära konstfältet
det visuella konstfältet
Subject (ysa): Kunst, Bojana. Artist at work.
Spångberg, Mårten.
dramaturgia
kuratointi
konteksti
työprosessit
esitykset
teatteri
taideala
uusliberalismi
luovuus
Subject (allärs): dramaturgi
kuratering
kontext
arbetsprocesser
föreställningar (framföranden)
teater
konstbranschen
nyliberalism
kreativitet
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
D_Sandqvist_Otto_2017.pdf 1.270Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record