En resa tillbaka till möjligheternas landskap : om giftig kommunikation och icke-giftig kommunikation i kollektiva, konstnärliga processer

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017120555299
Julkaisun nimi: En resa tillbaka till möjligheternas landskap : om giftig kommunikation och icke-giftig kommunikation i kollektiva, konstnärliga processer
Tekijä: Hyvärinen, Mari-Helen
Muu tekijä: Svenska institution för skådespelarkonst
Opinnäytteen taso: Maisterin opinnäytetyö
Tiivistelmä: I mitt arbete reflekterar jag kring giftig och icke-giftig kommunikation inom kollektiva, konstnärliga processer. Jag skriver om mina erfarenheter inom teatern, främst skådespelarutbildningen vid Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors och försöker sätta ord på mina upplevelser, för att spegla dem med litteratur av olika slag. Jag försöker se vilka kommunikationsmodeller som förmedlats via utbildningen, och därigenom få syn på vad som påverkar mig i min kommunikation i kollektiva, konstnärliga processer. Jag hoppas att det här hjälper mig att bättre kunna välja vad jag vill ta med mig och tänka kring hur jag vill jobba i framtiden. Jag funderar kring användande av makt i kommunikation och vad det kan ha för konsekvenser. Som inspiration och modell för nya kommunikationsstrategier presenterar jag Thomas Gordons metoder: aktivt-lyssnande, jag-meddelanden och båda vinner-metoden. Jag undrar hur det skulle vara möjligt att skapa en miljö där de olika individuella behoven tas i beaktande och skapandet får utgå från dessa omständigheter. Jag gör ett första försök att skriva om min dröm, där trygghet står som grund för en miljö där gruppens kreativa ideer och kunnande tas tillvara, där den som belyser ett problem inte blir problemet. Slutligen presenterar jag icke-giftiga strategier att använda i giftiga miljöer, d.v.s. hur det går att främja kommunikation, som inte baserar sig på maktbruk, i en miljö där maktbruk förekommer. Jag låter poetiska inslag utgöra det undermedvetna, en andra röst i mitt arbete, som diskuterar med den mer noggrant formulerade texten.
Painetun version saatavuus: https://arsca.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=499711
Taiteellinen osio: Det finns minst 1000 sätt. Titanic.
URI: http://hdl.handle.net/10138/229208
URN:NBN:fi-fe2017120555299
Päiväys: 2017
Asiasanat (ysa): teatteri
näytteleminen
viestintä
valta
kuunteleminen
yhteisöllisyys
luova toiminta
vallankäyttö
unelmat
turvallisuus
feminismi
Asiasanat (allärs): teater
skådespelarkonst
kommunikation
makt
lyssnande
sammanhållning
skapande verksamhet
maktutövning
önskedrömmar
trygghet
feminism
Avainsanat: aktivt lyssnande
jag-meddelanden
båda vinner-metoden
kollektivt skapande
härskartekniker
motstrategier
dröm
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
S_Hyvärinen_Mari-Helen_2017.pdf 3.059MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot