Pohjalaistalot – yhteistä kulttuuriperintöämme

Show simple item record

dc.contributor.author Riukulehto, Sulevi
dc.contributor.author Mäkelä, Matti
dc.contributor.author Orhanen, Outi
dc.contributor.author Lehtimäki, Anni
dc.date.accessioned 2017-12-12T06:52:23Z
dc.date.available 2017-12-12T06:52:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-10-8496-6
dc.identifier.isbn 978-952-10-8495-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/229345
dc.description.abstract Tähän kirjaan on koottu Pohjalaistaloverkoston rakentaminen -hankkeen aikana 2013–2014 kertyneet ideat. Hankkeessa muodostettiin pohjalaistaloverkosto, johon oli tätä kirjoitettaessa liittynyt 13 pohjalaistalon omistajaa ja 21 pohjalaistalokulttuurin kehittämisestä kiinnostunutta yritystä. Pohjalaistalojen kulttuurinen suuralue leviää kauas Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rannikkoalueen ulkopuolelle pohjoiseen ja länteen. Sillä on historialliset yhteydet Ruotsin puoleiselle Pohjanlahden rannikkoalueelle Helsinglannista Norbotteniin. Alueellisella tasolla pohjalaistalokulttuuri jakautuu pienemmiksi jokivarsien alakulttuureiksi, joilla on omat, niille tyypilliset piirteensä ja alueelliset variaationsa. Pohjalaistalo on enemmän kuin rakennus interiööreineen. Se on kokonaisvaltainen kulttuuri-ilmiö: elämäntapa, johon liitetään monentyyppisiä ekologisia, sosiaalisia, esteettisiä, taloudellisia ja henkisiä arvoja. Rikkaan arvoperustansa vuoksi pohjalaistalot kiinnostavat monentyyppisiä toimijoita. Ne voidaan luokitella kolmeen ryhmään: pureutujiin, ammentajiin ja jäljittelijöihin. Kullakin ryhmällä on omanlaisensa kiinnostuksen kohteet ja kehittämistarpeet, joihin voidaan vastata räätälöidyillä tutkimus- ja kehittämishankkeilla. Esimerkkeinä esiteltävät tutkimus- ja kehittämishankeaihiot on työstetty talonomistajien ja yrittäjien tapaamisissa käytyjen keskustelujen, ensimmäisessä verkostotapaamisessa järjestetyn ryhmätyöskentelyn ja tutkimuskirjallisuuden pohjalta. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti fi
dc.relation.ispartofseries Raportteja 124 fi
dc.title Pohjalaistalot – yhteistä kulttuuriperintöämme fi
dc.type Muu fi
dc.identifier.laitoskoodi H929 fi
dc.relation.issn 1796-0630
dc.relation.issn 1796-0622

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja124.pdf 4.270Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record