Broadening Views in Tabloids and Tablets : Proportions of Perspectives in American and Finnish World News Articles on South Africa and Brazil

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3931-3
Title: Broadening Views in Tabloids and Tablets : Proportions of Perspectives in American and Finnish World News Articles on South Africa and Brazil
Author: Cheas, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
New York University, Department of Media, Culture, and Communication (NYU MCC)
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-01-05
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3931-3
http://hdl.handle.net/10138/229389
Thesis level: Doctoral dissertation
Abstract: My doctoral research creates and applies a methodology to systematically measure and compare the proportions of perspectives in world news. By perspectives, I mean news frames and the voices of people affiliated with different political, cultural, and economic institutions (i.e., institutional fields), quoted or paraphrased in the news. My method also assesses the relative positivity (tone) of frames. I focus on American and Finnish world news articles concerning South Africa and Brazil, as these Southern countries prepared to host the FIFA World Cup, thereby receiving global media attention. My primary sample consists of print and online news articles published in The New York Times and Helsingin Sanomat between 2006 and 2014. In their pursuit for more global democracy, South Africa and Brazil, along with other nations in the so-called Global South, have demanded a greater voice in the international public sphere. Building on Pierre Bourdieu’s field theory, I examine what the proportions of perspectives in American and Finnish news reveal about the power relations between Southern and Northern countries and the institutions involved. The findings of this research challenge the prevailing claims that the Global South is voiceless or marginalized in Northern news: in both American and Finnish news, Southern sources received between 70–80 percent of total quoting space, on average, to express their views. However, the Southern fields were also depicted more negatively than the Northern fields. I found that American journalists try to maintain a neutral tone: negative definitions of Southern institutions in American news mostly appear in quotes from other Southern institutions and anonymous sources. Finnish journalists express critical opinions toward Southern institutions more explicitly than American journalists. My study also revealed significant differences between the American and Finnish forms of news: While the American news manages to reveal the complexity of the South African and Brazilian situations at the article level, which Finnish news does not, the views in American news articles are not developed as fully as in the Finnish news articles. My study concludes by providing concrete suggestions as to how the American and Finnish forms of news could be combined to create world news that abounds in both depth and a larger quantity of diverse perspectives.Tutkimukseni tavoite oli kehittää menetelmä näkökulmien laajuuden ja sävyn mittaamiseksi ulkomaanuutisissa. Näkökulmilla tarkoitan uutiskehyksiä sekä uutisissa siteerattujen instituutioiden ja henkilöiden ääniä. Kehittämäni menetelmän avulla vertailin Helsingin Sanomissa ja the New York Timesissa sekä muissa suomalaisissa ja yhdysvaltalaisissa uutisvälineissä vuosien 2006 ja 2014 välillä julkaistuja ulkomaanuutisartikkeleita. Tutkimani uutisartikkelit liittyvät Etelä-Afrikkaan ja Brasiliaan näiden Etelän valtioiden valmistautuessa isännöimään jalkapallon maailmanmestaruuskisoja globaalin mediahuomion keskiössä. Keskityin kuitenkin etupäässä yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyviin uutisiin enkä urheilu-uutisiin. Etelä-Afrikka ja Brasilia ovat muiden Globaalin Etelän maiden ohella halunneet voimistaa ääntään kansainvälisen politiikan kentällä. Työssäni tutkin, mitä uutisnäkökulmien moninaisuus, laajuus ja sävy kertovat valtasuhteista ja niiden muuttumisesta Etelän ja Pohjoisen välillä. Tutkimustulosteni perusteella haastan tutkijoiden perinteisen käsityksen, jonka mukaan Etelän äänet ovat marginaalisessa asemassa pohjoisissa/länsimaisissa ulkomaanuutisissa: Niin Helsingin Sanomissa kuin the New York Timesissa eteläiset äänet saivat peräti 70-80 prosenttia uutisten siteeraustilasta omien näkemystensä ilmaisemiseksi. Toisaalta työni myös osoitti, että eteläisiä instituutioita määritellään uutisissa negatiivisemmin kuin pohjoisia. Etenkin yhdysvaltalaiset toimittajat käyttävät paljon nimettömiä lähteitä eteläisten instituutioiden negatiiviseen määrittelyyn; suomalaiset journalistit ilmaisevat omat kriittiset näkökantansa avoimemmin ja suoremmin kuin yhdysvaltalaiset journalistit. Siinä missä yhdysvaltalaisuutiset onnistuvat paljastamaan eteläisten todellisuuksien kompleksisuuden artikkelitasolla, yksittäiset näkymät yhdysvaltalaisuutisissa eivät ole yhtä syvällisiä kuin suomalaisuutisissa. Väitöskirjani sisältääkin konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla suomalaiset ja yhdysvaltalaiset toimittajat voisivat kehittää entistä monipuolisempia, läpinäkyvämpiä ja syvällisempiä ulkomaanuutisia toisiltaan oppien.
Subject: Alue- ja kulttuurintutkimus
Mediatutkimus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Broadeni.pdf 4.129Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record