Turvallinen kasvistuote

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/229420
Title: Turvallinen kasvistuote
Alternative title: Opas riskinarviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan kasvisten alkutuotannossa
Author: Tuominen, Riina; Lehesvaara, Marjatta; Seppäläinen, Sari; Piirainen, Anne; Taulavuori, Terhi
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2015
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 152
ISBN: 978-951-51-0423-6
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/229420
Abstract: Tuorekasvisten turvallisuus - TuoPro -hanke toteutettiin vuosina 2012–2015 Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston, Mikkelin ammattikorkeakoulun ja ProAgria-keskusten liiton yhteistyönä. Hankkeen rahoitti Hämeen ELY-keskus. Tämä oppaan laatimisesta vastasi Riina Tuominen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista yhdessä muiden tekijöiden kanssa. Opas on tuotettu sekä kasvisten alkutuottajien että neuvonnan asiantuntijoiden apuvälineeksi muun muassa uuteen IP-Kasvikset Persusertifiointiin valmistautumisessa. Opasta on työstetty työryhmän avustuksella. Työryhmän työskentelyyn osallistuneet kasviketjun eri toimijoiden edustajat ovat tuoneet monipuolisesti eri näkökulmia esille oppaan sisällöstä. Osa sisällöstä on tuotettu Mikkelin ammattikorkeakoulun järjestämässä näytteenotto- ja riskinarviointikoulutuksessa kasvisten alkutuotannon asiantuntijoille ja työryhmän jäsenille. Koulutukseen osallistuneet asiantuntijat ja työryhmän jäsenet ovat tehneet näytteenotto-ohjeistusten kenttätestauksen kasviksia tuottavilla tiloilla eri puolilla Suomea. Oppaan alussa käydään läpi mitä kasviksilla ymmärretään eri yhteyksissä. Seuraavana käydään läpi kasvisten alkutuotannon määritelmät ja alkutuotannolle asetettavat lasinsäädännölliset vaatimukset. Kasvisten alkutuotannon tuotantopanosten ja eri tuotantovaiheiden vaikutuksia tuoteturvallisuuteen kuvaillaan tiivistetysti. Kasviksiin kohdistuvia tuoteturvallisuutta heikentäviä vaaroja käydään läpi kattavasti, sekä miten vaaroja tulisi hallita. Vaaroista käydään läpi mikrobiologiset, kemialliset ja fysikaaliset vaarat. Jäljitettävyys ja takaisinveto ohjeistetaan, samoin kuin erilaiset näytteenotot: vesinäytteet, kasvinäytteet ja maanäytteet. Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvioinnit niihin liittyvine näytteenottoineen on esitetty seikkaperäisesti. Liitteenä on runsaasti ohjeistuksia ja erilaisia mallilomakkeita.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja152.pdf 3.604Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record