Työtä luonnon parissa : maatilan ympäristönhoito ja ekologinen infrastruktuuri

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/229427
Title: Työtä luonnon parissa : maatilan ympäristönhoito ja ekologinen infrastruktuuri
Author: Piirainen, Anne
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2016
Language: fin
Belongs to series: Raportteja ; 155
ISBN: 978-951-51-0430-4
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/229427
Abstract: Laadukasta liiketoimintaa luonnosta -hanke toteutettiin vuosina 2011–2015 ja sitä hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin toimintayksikkö. Hanketta rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke koostui kolmesta osasta, jotka olivat: 1. Mehiläistarhaajien koulutus, 2. Luonto- ja elintarvikealan yritysten koulutus sekä 3. Maatilan ympäristönhoito ja luonnonsuojelu. Hankkeen kohderyhminä olivat eteläsavolaiset mehiläistarhaajat, luonnontuote- ja elintarvikealan yrittäjät tai sellaisiksi aikovat sekä maatilojen ympäristönhoidon osaamisen syventämisestä kiinnostuneet. Hanke vastasi kentältä tulleisiin tarpeisiin, joita oli kartoitettu ennen hankkeen suunnittelua hankkeen kohderyhmiltä kyselyin ja yhteenvedoin suoraan tulleista koulutustoiveista. Koulutusten teoriaosuudet toteutettiin pääosin Mikkelissä, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa. Eri koulutuksiin sisältyi myös etäopiskelua ja yrityskohtaista neuvontaa. Jokaisesta hankkeen kolmesta osiosta laadittiin Ruralia-instituutin Julkaisuja-sarjaan raportti, johon poimittiin hankkeen parhaita käytäntöjä ja kiinnostavimpia tapahtumia ja tuloksia. Tähän raporttiin on koottu Maatilan ympäristönhoito ja luonnonsuojelu -koulutuskokonaisuuden keskeisiä aihealueita kahteen osaan. Maatilan ympäristönhoito -osassa käydään läpi hankkeen koulutuspäivien teemakokonaisuudet, hankkeessa tehdyt kartoitukset ja käytännön ohjeistukset. Loppuosaan on koottu tietopaketti Maatilan ympäristönsuojelu ja ekologinen infrastruktuuri oppaan muotoon, jota maatilayritys voi hyödyntää monipuolisesti omassa yritystoiminnassaan. Oppaassa käsitellään sekä ympäristönsuojeluun että monimuotoisuuteen ja ekologiseen infrastruktuuriin liittyviä asiakokonaisuuksia.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja155.pdf 3.066Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record