Kehittämiskohteena vapaa-ajan asuminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/229436
Title: Kehittämiskohteena vapaa-ajan asuminen
Author: Rantanen, Manu
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2016
Belongs to series: Raportteja 160
ISBN: 978-951-51-0435-9
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/229436
Abstract: Mikkelin seudun tavoitteena on kehittyä kestäväksi vapaa-ajan asumisen mallialueeksi Suomessa. Siihen on hyvät lähtökohdat, koska Mikkeli ympäristöineen on Suomen merkittävimpiä mökkeilykeskittymiä. Tämän selvityksen tarkoituksena oli löytää vertailu- ja oppimiskohteiksi kansainvälisiä vapaa-ajan asumisen leimaamia alueita, joilla on pitkäjänteisellä vapaa-ajan asumisen kehitystyöllä parannettu alueen elinvoimaisuutta. Selvitys toteutettiin osana Miksei Oy:n Vapaa-ajasta kestävää kilpailukykyä -hanketta. Työn aluksi haettiin kirjallisuudesta taustatietoa vapaa-ajan asumisen hallinnan kysymyksistä. Sen jälkeen etsittiin kansainvälisiä alueita, jotka vastasivat mahdollisimman hyvin Mikkelin seutua, valittiin esimerkkikohteet ja analysoitiin alueilla toteutettuja kehittämistoimia. Aineisto kerättiin tieteellisistä artikkeleista, vapaa-ajan asumisen kehittämistyöhön liittyvistä dokumenteista sekä haastattelemalla kansainvälistä tutkija- ja kehittäjäverkostoa. Vertailun eri maiden vapaa-ajan asumisen kehityksen ja hallinnan välillä teki haastavaksi eroavaisuudet niiden yhteiskunnallisissa taustatekijöissä, alueellisissa kehityskuluissa, julkisen sektorin roolissa aluekehittämispolitiikassa, vapaa-ajan asumisen tunnistamisessa erilliseksi ilmiökseen sekä vapaa-ajan asumiseen liittyvissä käsitteissä. Vapaa-ajan asumista on käsitelty usein vain asumisen tai matkailun tutkimuksesta käsin, mikä on kaventanut näkökulmia. Vapaa-ajan asumisen kehittäminen vaatii eri sektorien ja toimijoiden yhteisesti neuvoteltuja päämääriä. Ongelma- ja hallintolähtöinen suhtautuminen vapaa-ajan asumiseen on kuitenkin ollut yleistä. Saatavilla olevat vapaa-ajan asumisen kehittämiseen liittyvät politiikkadokumentit ovat selvityksiä, tilastoja ja kyselyjä sekä matkailun kehittämisstrategioita. Useimmat niistä on toteutettu alue- tai paikallisella tasolla. Arvioita toimenpiteiden vaikuttavuudesta ei ole juuri tehty. Vertailukohteiksi valittiin Norra Bohuslän Ruotsista sekä Valdres Norjasta. Norra Bohuslän sijaitsee Ruotsin länsirannikolla, Göteborgin ja Oslon välissä. Alueella on toteutettu vapaa-ajan asumisen tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä, jotka ovat olleet merkittävässä roolissa vapaa-ajan asumisen aluekehityspotentiaalin tunnistamisessa. Esimerkiksi Sotenäsin kunnassa kehittämistyössä ovat olleet mukana sekä julkinen sektori, tutkimustoimijat, yrityksiä että yhdistyksiä. Valdres sijaitsee noin 200 km Oslosta, josta vapaa-ajan asukkaat pääosin sinne tulevat. Valdres on ilmoittanut tähtäävänsä johtavaksi vapaa-ajan asumisen alueeksi Norjassa erityisesti terveyttä edistävän turismin alalla. Tähän uskotaan päästävän vapaa-ajan asukkaiden kanssa kehitettävän kumppanuuden kautta, jossa mukana ovat sekä alueen kunnat että yritykset. Olennaista vapaa-ajan asumisen menestyksellisessä hallinnassa on paikallinen, julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuusverkosto. Vapaa-ajan asumiseen perustuva aluekehittäminen edellyttää alueilta kokonaisvaltaista, strategista otetta. Lisäksi tarvitaan tutkimuksen ja poliittisten interventioiden välistä vuorovaikutusta. Mikkelin seudulla olisi tärkeää kirkastaa sen visiota vapaa-ajan asumisen kehittämisessä: Minkälainen Mikkelin seutu on, kun se on saavuttanut johtavan aseman vapaa-ajan asumisen mallialueena Suomessa? Olisi myös konkretisoitava eri toimijoiden kanssa tähän johtavia askelia.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja160.pdf 349.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record