Painon kokeminen ja pyrkimykset sen muuttamiseen eri urheilulajeja harrastavilla nuorilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712135881
Title: Painon kokeminen ja pyrkimykset sen muuttamiseen eri urheilulajeja harrastavilla nuorilla
Author: Koskiahde, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712135881
http://hdl.handle.net/10138/229547
Thesis level: master's thesis
Abstract: Purpose. Adolescent obesity is a worldwide problem. Many interventions have been created to interfere with the problem, but few of them pays attention to their possible negative impacts on adolescents' body image and weight control behavior. This study aimed to examine if sport participation affects adolescents' likelihood of feeling over- or underweight. Attempts to lose weight and gain weight were also examined. Methods. Participants were a nationally representative sample (n=4614) of American adolescents aged 12–20 participating in the first part of National Longitudinal Study of Adolescent Health. 2399 girls and 2215 boys were examined. Sports were football, baseball/softball, cheerleading/dance, soccer, track, ice hockey, basketball, volleyball, field hockey, wrestling, tennis, swimming and other sport. Questionnaires and interviews were used for data collection. Results and conclusions. Sport participation did not increase adolescents' likelihood of feeling over- or underweight when their actual weight was controlled. After controlling for actual and perceived weight, sport participation did not increase their likelihood of trying to lose weight either. Attempts to gain weight were more common in boys participating in football, baseball/softball, track and basketball. The study encourages to prevent adolescent overweight and obesity by improving facilities for sport participation. Weight gaining behavior of boys participating in sports should be further examined.Tavoitteet. Nuorten ylipaino on suuri kansanterveydellinen ongelma, johon on viime aikoina pyritty aktiivisesti puuttumaan. Toistaiseksi kuitenkin vain pieni osa ylipainon ehkäisyyn tähtäävistä interventioista huomioi niiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset nuorten kehonkuvaan ja painonhallintakäyttäytymiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko nuorten kannustaminen urheiluharrastusten pariin turvallinen keino ehkäistä ylipainoa ilman, että heidän painokokemuksensa vääristyy tai riski aiheettomaan painonpudotukseen kasvaa. Laihduttamisen ohella tarkasteltiin myös painon lisäämiseen tähtäävää toimintaa. Menetelmät. Koehenkilöt olivat kansallisesti edustava otos (n=4614) yhdysvaltalaisia National Longitudinal Study of Adolescent Health -tutkimusprojektin ensimmäiseen tiedonkeruuvaiheeseen osallistuneita 12–20-vuotiaita nuoria. Heistä tyttöjä oli 2399 ja poikia 2215. Tarkasteltavat urheiluharrastukset olivat amerikkalainen jalkapallo, baseball/softball, cheerleader/tanssi, jalkapallo, juoksu, jääkiekko, koripallo, lentopallo, maahockey, paini, tennis, uinti ja muu urheilulaji. Tiedot kerättiin kyselylomakkeilla ja haastatteluilla. Tulokset ja johtopäätökset. Minkään urheilulajin harrastaminen ei lisännyt nuorten todennäköisyyttä kokea itsensä yli- tai alipainoiseksi, kun heidän todellinen painonsa oli huomioitu. Monen lajin parissa yli- tai alipainokokemuksia esiintyi pikemminkin keskimääräistä vähemmän. Urheiluharrastukset eivät kasvattaneet myöskään laihduttamisen todennäköisyyttä todellisen ja koetun painon kontrolloimisen jälkeen. Sen sijaan painon lisäämiseen tähtäävää toimintaa esiintyi amerikkalaista jalkapalloa, baseballia/softballia, juoksua ja koripalloa harrastavilla pojilla keskimääräistä enemmän. Tutkimus kannustaa puuttumaan nuorten ylipainoon madaltamalla kynnystä erilaisten urheiluharrastusten aloittamiseen. Urheilevien poikien painonlisäyspyrkimyksiin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
Subject: nuoret
urheilun harrastaminen
painon kokeminen
painonhallinta
laihduttaminen
painon lisääminen
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro Gradu Noora Koskiahde.pdf 626.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record