Laterality affects PRWE and QuickDASH scores after distal radius fractures : A prospective multicentre study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712135874
Title: Laterality affects PRWE and QuickDASH scores after distal radius fractures : A prospective multicentre study
Author: Lassila, Henri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712135874
http://hdl.handle.net/10138/229556
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study was executed to measure the effect of laterality on patient reported outcome measure (PROM) scores after distal radius fractures (DRFs). To investigate this, we sent Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) and short version of Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (QuickDASH) questionnaires 6-8 weeks and 3-4 months after the fracture to 336 DRF patients, of which 119 were included to the study. The patients were divided into dominant and non-dominant side groups based on the side of the fracture, and the scores of the questionnaires were compared. At 6-8 weeks, the dominant group scored higher than non-dominant group in QuickDASH, which was in line with our hypothesis (p=0,04). A similar trend was noted in PRWE (p=0,12). When comparing only intra-articular fractures, a statistically significant difference between dominant and non-dominant groups at 6-8 weeks was noted in both PRWE (p=0,044) and QuickDASH (p=0,046). Similar trend was seen at 3-4 months even though our study was not designed to have sufficient power at this time point. Our results suggest that laterality should always be taken into account when studying DRFs by using PRWE or QuickDASH as an outcome measure due to its effect on the scores of these questionnaires.Värttinäluun alaosan murtumat ovat aikuisväestön yleisimpiä murtumia, joten niitä on myös tutkittu paljon. Vieläkään ei kuitenkaan tunneta kaikkia näiden murtumien hoitoon vaikuttavia muuttujia, joista yksi voisi olla potilaan kätisyys. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kätisyyden vaikutusta potilaiden täyttämien oirekyselykaavakkeiden tuloksiin värttinäluun alaosan murtumien jälkeen. Tutkimuksessa lähetettiin kaksi oirekyselykaavaketta (Patient-Rated Wrist Evaluation, PRWE ja lyhyempi versio kyselykaavakkeesta Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand, QuickDASH) 336 potilaalle, joilla oli todettuvärttinäluun alaosan murtuma. Kyselykaavakkeet lähetettiin potilaille 6-8 viikkoa ja 3-4 kuukautta vamman jälkeen. Lopulliseen tutkimukseen valikoitui 119 potilasta. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko murtuma potilaan paremman vai huonomman käden puolella, minkä jälkeen kyselykaavakkeiden tuloksia verrattiin näiden ryhmien välillä. 6-8 viikon kuluttua vammasta paremman kätensä murtaneet potilaat saivat korkeampia tuloksia QuickDASH-kyselykaavakkeesta (p=0,04), mikä oli alkuperäisen hypoteesimme mukainen tulos. Myös PRWE-kyselykaavakkeen osalta havaittiin samansuuntainen tulos (p=0,12). Kun verrattiin pelkästään nivelensisäisiä murtumia keskenään, huomattiin tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä 6-8 kuluttua vammasta sekä PRWE- (p=0,044) että QuickDASH-kyselykaavakkeiden (p=0,046) tulosten välillä. Myös 3-4 kuukauden kuluttua vammasta saatiin samankaltaisia tuloksia, vaikka tutkimuksemme voima ja potilasmäärä oli laskettu riittäväksi 6-8 mittauspisteeseen, mutta ei 3-4 kuukauden mittauspisteeseen. Tulostemme perusteella potilaan kätisyys tulisi aina ottaa huomioon, kun tutkitaan värttinäluun alaosan murtumia PRWE- tai QuickDASH-kyselykaavakkeiden avulla, koska sillä on vaikutusta näiden kyselykaavakkeiden tuloksiin. Lisätutkimuksia tulisi tehdä vielä tämän vaikutuksen merkittävyyden määrittämiseksi.
Discipline: Orthopaedics and Traumatology
Ortopedia ja traumatologia
Ortopedi och traumatologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkielma_HenriLassila.pdf 1.014Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record